Hall of Fame DAM

Hall of Fame DAM

5. 10. 2017 Bianka Košťáliková

Stalo sa už tradičnou súčasťou KUM, že dr. Pelikán spolu s kolegami vyberie tých najlepších účastníkov stanovišťa Difficult Airway Management a tí následne vstúpia do Hall of Fame DAM. Tradíciou sa stalo aj stretnutie týchto osobností a slávnostné vyvesenie spoločnej pamätnej fotografie. Inak tomu nebolo ani tento rok ....

Klíčová slova: Hall of DAM, DAM, Zelená kočka

Vyhlásenie Hall of Fame Difficult Airway Management 2017 spojené s uvedením ocenených do Siene slávy sa tento rok uskutočnilo dňa 2.10. 2017 v reštaurácii Zelená kočka. Ocenení boli nominovaní dr. Pelikánom a jeho tímom na jednom zo stanovíšť na tohtoročnom Kurze urgentnej medicíny, ktorý sa konal v dňoch 8.-9. 4. 2017. Celkom 12 študentov z jednotlivých tímov, aktívne sa účastniacich kurzu, dostalo pozvánku do Siene slávy, čo sa zapečatilo spoločnou fotografiou z kurzu. Aby nám mohla aj naďalej pripomínať tie neskutočne nabité a pre prax prínosné dva dni kurzu, účastníci spoločnú fotografiu slávnostne vyvesili v rámci večere v Zelenej kočke. Týmto by sme chceli ešte raz zablahoželať všetkých oceneným v rámci Hall of Fame, víťazom stanovišťa aj víťazovi V9, konkrétne Kláre Drápalovej, Bianke Košťálikovej, Ielizavete Panchenko, Miroslavovi Kopčíkovi, Karolíne Bretovej, Veronike Kovaříkovej, Štěpánovi Svobodovi, Vítovi Bönischovi, Márii Klempaiovej, Ivete Brošovej, Soni Dvořáčkovej a Jiřímu Valentovi. Celým večerom sa niesla priateľská atmosféra a určite sme veľmi radi, že sme sa mohli s väčšinovovu účasťou stretnúť pri takejto príjemnej príležitosti, za ktorú ďakujeme všetkým, ktorý sa na jej organizácii podieľali.

  • Účastníci vyhlášení HoF DAM 2017
    Účastníci vyhlášení HoF DAM 2017
  • Hall of Fame DAM 2017
    Hall of Fame DAM 2017


Zpět