Business Research Forum Masarykovy univerzity

Business Research Forum Masarykovy univerzity

Je 30. dubna 2015 a tým AKUTNĚ.CZ se nachází v institutu CEITEC, kde probíhá první ročník Business Research Forum. Úkolem fóra je přiblížit vědecký svět partnerům z veřejného i komerčního sektoru, kteří by podpořili aplikaci vědeckých poznatků do každodenního praktického života. 

Monitoring článků


Tomeš Pavel

Lizard Ing.

I´m the Lizard Ing.

I can´t do anything!

Jim Morrison

Nejsem zrovna technický typ. Moje žena už na úsvitu našeho vztahu několikrát vážně zapochybovala, zda vůbec ten pravý může být někdo, kdo je takhle levej.

starší fejetony

Orientaci na AKUTNE.CZ Vám usnadní menu v horní části stránky nebo podrobnější mapa webu.

Kalendář akcí

Algoritmy

Nejnovější

Nejnovější
Ruptura AAA

Nepřehlédněte

Business Research Forum Masarykovy univerzity

Je 30. dubna 2015 a tým AKUTNĚ.CZ se nachází v institutu CEITEC, kde probíhá první ročník Business Research Forum. Úkolem fóra je přiblížit vědecký svět partnerům z veřejného i komerčního sektoru, kteří by podpořili aplikaci vědeckých poznatků do každodenního praktického života. 

6. Kongres Anestezie a intenzivní péče za mimořádných podmínek

Dovolujeme si  Vás pozvat na 6. kongres „Anestezie a intenzivní péče za mimořádných podmínek“.

Kongres pořádá Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a ÚVN Praha. Záštitu nad kongresem převzali: náčelník Generálního štábu AČR, Děkan 1. LF UK Praha, ředitel ÚVN Praha, generální ředitel VoZP, ředitel Agentury vojenského zdravotnictví a ČSARIM ČLS JEP

10. ČESKO-SLOVENSKÝ KONGRES DĚTSKÉ ANESTÉZIE A INTENZIVNÍ MEDICÍNY

Sekce dětské anestézie při České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a Sekce intenzivní medicíny při České pediatrické společnosti Vás zvou na 10. ČESKO-SLOVENSKÝ KONGRES DĚTSKÉ ANESTÉZIE A INTENZIVNÍ MEDICÍNY pořádaný pod záštitou ČSARIM a ČSIM. 

Pozvánka

Datum konání: 15.–16. 10. 2015
Místo konání: Konferenční centrum City (Praha 4, Na Strži 63)

3. Hirschův den

Portál AKUTNĚ.CZ si Vás dovoluje pozvat na 3. Hirschův den Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny  FN a LF UP v Olomouci, který se bude konat v Olomouci dne 17.4.2015 v hotelu Clarion.
Tradiční konferenci pořádá Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN a LF UP v Olomouci. Záštitu odbornému sympoziu laskavě poskytli ředitel Fakultní nemocnice Olomouc doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D., děkan Lékařské Fakulty UP v Olomouci
prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D., a MUDr. Olgy Sehnalová, MBA poslankyně Evropského parlamentu. Těšíme se na setkání v Olomouci.

Pozvánka

Odkaz na webové stránky s možností přihlášení: www.hirschuvden.cz

Sborník přednášek KUM 2015

Přinášíme Vám Sborník přednášek ze sobotní teoretické části Kurzu urgentní medicíny, který se odehrál ve dnech 11. a 12. 4. 2015 v Univerzitním kampusu Bohunice. Kurz byl určen studentům 4. - 6. ročníku LF MU. Naleznete zde jak prezentace přednášek ve formátu PDF, tak videozáznamy celého sobotního programu. Kromě přenosů z kurzu jsme pro Vás připravili samozřejmě i reportáž s fotogalerií.

On-line reportáž z Kurzu urgentní medicíny 2015

Tým AKUTNĚ.CZ Vám přináší on-line reportáž z Kurzu urgentní medicíny 2015, který se koná díky podpoře a záštitě děkana LF MU prof. MUDr. Jiřího Mayera, CSc. a díky unikátní spolupráci tří anesteziologicko-resuscitačních klinik LF MU se ZZS dvou krajů. Kurz se koná v Univerzitním kampusu Bohunice ve dnech 11. - 12. 4. 2015 a je určen studentům 4., 5. a 6. ročníku LF MU. Pro zájemce přinášíme již tradičně přednášky z nedělní teoretické části ve formátu PDF.

První algoritmus roku 2015

Tým AKUTNĚ.CZ pro Vás připravil speciální velikonoční nadílku v podobě multimediálního interaktivního algoritmu "Ruptura AAA". Využijte možnosti vyzkoušet si "nanečisto" management tohoto život ohrožujícího stavu. 

Vyhlášení výsledků soutěže o podporu účasti týmů studentů LF MU na MUC. RR 2015

Přinášíme Vám výsledky hlasování o podporu týmu studentů LF MU v účasti na MUC. Rallye Rejvíz 2015.

Do soutěže byly přijaty přihlášky 3 týmů studentů LF MU, které všechny prošly kontrolou formální správnosti přihlášky. Tyto přihlášky byly anonymizovány a jednotlivým týmům bylo přiděleno ID 01-03. Následně byly odeslány 5 vylosovaným členům SR NF AKUTNĚ.CZ k dalšímu posouzení.

Výsledky hlasování

google plus AKUTNĚ.CZ