Reportáž ze VII. Národního kongresu dopravní úrazy 2018

Reportáž ze VII. Národního kongresu dopravní úrazy 2018

Dne 24. 5. 2018 se v brněnském hotelu Myslivna uskutečnil již VII. ročník Národního kongresu dopravní úrazy. Jaká témata zazněla přímo v kongresovém sále se dozvíte v následující reportáži.


26. 5. 2018 Ludmila Šimečková

Sborník přednášek ze 2. Setkání mladých anesteziologů

Přinášíme vám sborník přednášek ze 2. Setkání mladých anesteziologů. Přednášky jsou dostupné ve formátu. Pokud byste se chtěli dozvědět o kongresu něco více, neváhejte nahlédnout do naší reportáže

Workshop Bezpečná umělá plicní ventilace v intenzivní péči

Poslední dubnový den v prosluněném Liberci vyzýval k výletu do krás okolních hor. I přesto se našlo na 70 nadšenců z oborů AIM, neurochirurgie, fyziologie, fyzioterapie a rehabilitace a studentů LF, aby si vyslechli přednášky světových lídrů výzkumu věnujícího se protektivní plicní ventilaci. 18. workshop bezpečná umělá plicní ventilace v intenzivní péči pořádaná Neurointenzivní sekcí ČSIM tak získala na atraktivitě.

VI. Kongres traumatologie a muskuloskeletální radiologie - sborník přednášek

Přinášíme vám sborník přednášek z VI. Kongresu traumatologie a muskuloskeletální radiologie, který se konal 12. - 13. 4. 2018 v Brně. Více se můžete dozvědět v naší reportáži

Tomeš Pavel

Neuvěříte, co se teď dočtete

Někdy je obtížné uvěřit, čemu všemu lidé v historii věřili. Vrátil jsem se nedávno z cesty po Guatemale, kde jsem mimo jiné obdivoval velkolepé pozůstatky mayské kultury. A tihle Mayové třeba věřili, že když někomu zaživa vyříznete srdce a pak ještě useknete hlavu a hodíte to všechno dolů z příkrých dlouhých schodů, které nebyla zrovna sranda postavit, tak že vám pak líp poroste kukuřice. Píše se rok 2018 a moc se to nezlepšilo.

starší fejetony

Algoritmy

Nejpopulárnější

Nejpopulárnější
HELLP syndrom

Pro tento den

Pro tento den
Podchlazení

Přednáška měsíce

Myths and misconceptions in care of critically ill patients

Přednáška měsíce

Pozvánky na akce

Sympozium Perioperační medicína

Dovolujeme si vás pozvat na sympozium Perioperační medicína, které se uskuteční ve středu 6. 6. 2018 od 14.00 hodin v prostorách Erbia Congress Centrum, Hvězdova 1716/2b, Praha 4.

Podrobné informace

VIII. ODBORNÉ SYMPOSIUM RESUSCITACE 2018

Dovolujeme si Vás pozvat na VIII. ODBORNÉ SYMPOSIUM RESUSCITACE 2018 s podtitulem KONTROVERZE V RESUSCITACI A URGENTNÍ MEDICÍNĚ, které se bude konat v KOnferenčním centru City v Praze dne 8.6.2018. Podrobnější informace naleznete na webu ČRR.

Sympozium Perioperační medicína, křest knihy a podzimní vydání PGM s tématem AIM

Dovolujeme si vás pozvat na sympozium Perioperační medicína, které se bude konat ve středu 6. 6. 2018 od 14.00 hodin v Erbia Congress Centru v Praze 4. V rámci sympozia proběhne mimojiné křest knihy Perioperační medicína.

Program

XXV. kongres ČSARIM

Rádi bychom vás pozvali na XXV. kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, který se bude konat v Praze ve dnech 3.–5. října 2018. Všechny informace včetně on-line registračního a ubytovacího formuláře najdete na www.csarim2018.cz.

Dialýza v praxi

Dovolujeme si vás pozvat na již pravidelný kurz Dialýza v praxi, který se bude konat v Praze 1. - 2. listopadu 2018. Odborným garantem akce je prof.MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.

VI. Ostravské dny hyperbarické medicíny

Dovolujeme si Vás pozvat na již šestý ročník Ostravských dnů hyperbarické medicíny, které se budou konat 14. - 15. června 2018 v Ostravě.

Informace o termínech přihlášek, abstraktech, platbách, ubytování budou včas uveřejněny na internetových stránkách www.hbova.cz a www.cshlm.cz.

Pozvánka

Studie ESICM: SYNAPSE-ICU

Představujeme Vám mezinárodní studii SYNAPSE-ICU –  An international prospective observational StudY on iNtrAcranial PreSsurE in intensive care (ICU). Národní koordinátorkou pro ČR je MUDr. Věra Špatenková, Ph.D. (vera.spatenkova@nemlib.cz).

XII. národní kongres ČSIM

Dovolujeme si Vás pozvat na kongres ČSIM 2018, který se bude konat v Brně v termínu 20. - 22. června 2018. Bližší podrobnosti naleznete na webu ČSIM.

Pozvánka

Program