On-line reportáž z Kurzu urgentní medicíny 2019

On-line reportáž z Kurzu urgentní medicíny 2019

Ačkoli počasí tomu úplně nenasvědčuje, skutečně je polovina dubna a brněnský univerzitní kampus v Bohunicích prožije opět víkend plný urgentní medicíny. Portál AKUTNĚ.CZ již tradičně připravil pro studenty Lékařské fakulty dva dny nabité přednáškami, simulacemi a zážitky - Kurz urgentní medicíny. Pokud vám unikla přednáška, nezoufejte. Kompletní přehled přednášek naleznete již teď ve sborníku.


13. 4. 2019 ... sejdeme se na KUM 2020

50 let Anesteziologicko-resuscitačního oddělení v Opavě - 1969-2019

18.3.2019 proběhlo setkání k příležitosti 50. výročí založení samostatného Oddělení anesteziologie a resuscitace (ARO) v nemocnici v Opavě. Setkání proběhlo ve velmi přátelské atmosféře a zúčastnili se ho jak současní zaměstnanci ARO v nemocnici v Opavě tak i ti, kteří se podíleli na jeho chodu v minulosti. 

KUM 2019 - sborník přednášek

Kurz urgentní medicíny ještě není u konce a již pro Vás máme připravený sborník přednášek. Jednotlivá sdělení jsou nyní dostupná ve formě pdf. Dění celého kurzu je zmapováno v naší reportáži

X. sympozium o léčbě bolesti

Letošní jubilejní X. sympozium o léčbě bolesti pořádané v Hotelu Voroněž v Brně pod zástitou Sekce pro diagnostiku a léčbu bolesti hlavy, Společnosti pro studium a léčbu bolesti a I. neurologické kliniky FN USA Brno bylo věnováno léčbě bolestí hlavy a především profylaktické léčbě migrény.

Tomeš Pavel

Předpokládaná doba strávená v tomto textu: 5 minut

Naše současnost je čím dál rychlejší a komplikovanější a každý se v ní snažíme nějak zorientovat. Stále častěji si tak klademe otázku Kdo jsme, odkud jsme přijeli a kam jedeme. Ano, v dnešní uhoněné době si složité filozofické otázky klademe nejčastěji v autě.

starší fejetony

Přednáška měsíce

Použití vazopresorů – současný stav poznání

Přednáška měsíce

Pozvánky na akce

VII. Hirschův den

Dovolujeme si Vás pozvat na VII. hirschův den, který se bude konat 23. 5. 2019 v Olomouci.

Odborný program

Další informace vč. možnosti přihlášení naleznete na webu FNOL.

Valčianske nástrahy

Dovolujeme si Vás pozvat na Valčianske nástrahy, ktoré se budú konat 22. - 24. května 2019 vo Valčianske dolině. Prihlášky posielajte na: Elena Mikušová, e-mail: sekrkdaim@unm.sk či doc.MUDr. Slavomír Nosáľ,PhD., e-mail: slavonosal@yahoo.com. 

I. informace

NIRS - neonatólógia a pediatria

Dovolujeme si Vás pozvat na II. setkání expertů věnujících se problematice technlogie NIRS a jeho místa v péči o kriticky nemocného novorozence či pediatrického pacienta. Sektání se uskuteční 25. - 26. dubna 2019 v Bojnici (Hotel pod Zámkom Bojnice).

Pozvánka

XIII. kongres ČSIM Praha

AKUTNĚ.CZ si Vás dovoluje jako mediální partner pozvat na 13. kongres České společnosti intenzivní medicíny, který se bude konat v Praze ve dnech 24. - 26. dubna 2019.

Odborný program

XI. konference AKUTNĚ.CZ

Vážení příznivci portálu AKUTNĚ.CZ, je pro nás nesmírnou radostí mít možnost zahájit s vámi další dekádu konferencí AKUTNĚ.CZ a tedy vás pozvat na již XI. konferenci AKUTNĚ.CZ, která se bude konat v tradičních prostorách UKB v Brně, 16. listopadu 2019. Program konference bude zveřejněn v září spolu s termínem spuštění registrací.