KURZ URGENTNÍ MEDICÍNY 2018 - program a registrace

KURZ URGENTNÍ MEDICÍNY 2018 - program a registrace

Vážení studenti 4. , 5. či 6. ročníku VL a ZL LF MU, dovolte nám Vás pozvat na již tradiční Kurzu urgentní medicíny konaný pod záštitou děkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Kurz se uskuteční 14. –15.  4. 2018 v prostorách Univerzitního kampusu Bohunice.

Registrace bude spuštěna 3. dubna 2018 v 20:00 na webu AKUTNĚ.CZ. 


16. 3. 2018 ...sejdeme se na KUM 2018...

Nenaplněné priority oboru 2018

Již počtvrté se zástupci výboru České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (ČSARIM) sešli s širokou odbornou veřejností v rámci diskuzního fóra Nenaplněné priority oboru. V letošním roce byla vybrána témata „Akreditované pracoviště“ a „Dětská anestezie“. Ze zaplněného sálu, dominantně obsazeného představiteli ARO pracovišť z celé země, bylo zřejmé, že témata byla zvolena mimořádně aktuálně.

Vyhlášení výsledků soutěže o podporu účasti týmů studentů LF MU na Rallye Rejvíz 2018

Přinášíme Vám výsledky hlasování o podporu týmu studentů LF MU v účasti na Rallye Rejvíz 2018. Do soutěže byly přijaty přihlášky 4 týmů studentů LF MU, které všechny prošly kontrolou formální správnosti přihlášky. Tyto přihlášky byly anonymizovány a jednotlivým týmům bylo přiděleno ID 01 až 04.

27. Wikivíkend

Portály AKUTNĚ.CZ a WikiSkripta patří mezi ojedinělé počiny na poli vzdělávání v medicíně - jako jedny z mála totiž nabízí odborné výukové materiály a pomůcky připravené samotnými studenty pro studenty. Jak probíhá jejich pravidelné výjezdní zasedání, jaké úkoly řeší a kdo vlastně stojí za portálem WikiSkripta? To jsme díky srdečnému pozvání jeli zjistit do Pardubic!

Tomeš Pavel

Neuvěříte, co se teď dočtete

Někdy je obtížné uvěřit, čemu všemu lidé v historii věřili. Vrátil jsem se nedávno z cesty po Guatemale, kde jsem mimo jiné obdivoval velkolepé pozůstatky mayské kultury. A tihle Mayové třeba věřili, že když někomu zaživa vyříznete srdce a pak ještě useknete hlavu a hodíte to všechno dolů z příkrých dlouhých schodů, které nebyla zrovna sranda postavit, tak že vám pak líp poroste kukuřice. Píše se rok 2018 a moc se to nezlepšilo.

starší fejetony

Algoritmy

Nejpopulárnější

Nejpopulárnější
Dopravní nehoda

Pro tento den

Pro tento den
Přežití sepse

Přednáška měsíce

Indikace ke koronarografii v akutní péči

Přednáška měsíce

Pozvánky na akce

1. Valčianske nástrahy

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na „1.ročník Valčianskych nástrah“, které sa uskuteční v malebném prostředí Valčianskej doliny. Rozhodli jsme se obnovit a nanavázat na bývalé úspěšné odborné setkání „Tetřeví Boudy“, které zaniklo před pár lety. Setkání se bude konat 23. - 25. května 2018 ve Valčianské dolině (okr. Martin).

První oznámení

Dialýza v praxi

Dovolujeme si vás pozvat na již pravidelný kurz Dialýza v praxi, který se bude konat v Praze 1. - 2. listopadu 2018. odborným garantem akce je prof.MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.

2. Setkání mladých anesteziologů

Drazí příznivci portálu AKUTNĚ.CZ, dovoluji si vás pozvat na 2. Setkání mladých anesteziologů, které se uskuteční v sobotu 21. 4. 2018 v Ostravě. Jedná se o příjemnou, polo-formální akci cílenou především na mladé lékaře a jejich nejčastější strasti v rámci našeho oboru. 

VI. Ostravské dny hyperbarické medicíny

Dovolujeme si Vás pozvat na již šestý ročník Ostravských dnů hyperbarické medicíny, které se budou konat 14. - 15. června 2018 v Ostravě.

Informace o termínech přihlášek, abstraktech, platbách, ubytování budou včas uveřejněny na internetových stránkách www.hbova.cz a www.cshlm.cz.

Pozvánka

VI. Hirschův den

Dovolujeme si vás pozvat na již 6. ročník konference konané v Olomouci, Hirschův den. Akce se bude konat 19. 4. 2018. Letošní novinkou je propojení akce s celostátní konferencí 1. chirurgické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc.

Pozvánka

II. Československý Cadaver workshop

Dovolujeme si Vás pozvat na unikátní workshop na cadaverech věnující se Regionální anestezii a cévním přístupy s asistencí ultrazvuku. Workshop je pořádán LF Ostravské univerzity, KAPIM Ústí nad Labem a Sonoakademií a bude se konat 19. - 20. dubna 2018.

Pozvánka

Bezpečná umělá plicní ventilace v intenzivní péči

Jako mediální partner akce si vás dovolujeme pozvat na 18. workshop s názvem Bezpečná umělá plicní ventilace v intenzivní péči, který se bude konat 30. 4. 2018 v Liberci. Workshop je pořádaný Neurointenzivní sekcí ČSIM ČLS JEP.

Pozvánka

Studie ESICM: SYNAPSE-ICU

Představujeme Vám mezinárodní studii SYNAPSE-ICU –  An international prospective observational StudY on iNtrAcranial PreSsurE in intensive care (ICU). Národní koordinátorkou pro ČR je MUDr. Věra Špatenková, Ph.D. (vera.spatenkova@nemlib.cz).

IV. ročník Akademie umělé plicní ventilace

Dovolujeme si Vás pozvat na IV. ročník Akademie umělé plicní ventilace, který se bude konat 17. - 18. 4. 2018 v Hradci Králové. Akce je součástí projektu vzdělávacích aktivit České společnosti intenzivní medicíny "Akademie intenzivní medicíny”. Registrace naleznete na www.akademie-upv.cz.

23rd Meeeting of ESNCH

Dovolujeme si Vás pozvat na 23rd Meeeting of The European Society of Neurosonology and Cerebral Hemodynamics, který se bude konat v Praze ve dnech 13. až 16. dubna 2018.

Podrobné informace

Kurz urgentní medicíny 2018

Vážení studenti 4., 5. či 6. ročníku VL a ZL LF MU, dovolte nám  pozvat Vásna již osmý ročník Kurzu urgentní medicíny konaného pod záštitou děkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Kurz se uskuteční 14. – 15.  4. 2018 v prostorách Univerzitního kampusu Bohunice. Registrace budou spuštěny 3. dubna 2018 v 20:00. Odkaz na registrační stránku bude zveřejněn v rámci aktuality na úvodní straně portálu.

POZOR! Změna termínu a místa konání kongresu ČSIM 2018.

Vážení zájemci o intenzivní medicínu, koncem roku 2017 bylo změněno místo i termín konání kongresu ČSIM 2018. Nově se kongres bude konat v Brně (hotely Voroněž a Holiday Inn) v termínu 20. - 22. června 2018.