Porod v terénu

 2013

MUDr. Hana Harazim, MUDr. Michaela Drašková, Eva Filipová, Veronika Horváthová, Michaela Knollová, Táňa Novotná

Porod v terénu je situace, se kterou se může setkat každý z nás. Proto byl na toto téma vytvořen algoritmus, díky kterému se ocitnete v pozici lékaře RLP přivolaného k již probíhajícímu porodu. Zde máte možnost seznámit se se správným lékařským vedením porodu v terénu.

review-photo

MUDr. Martina Studničková, Ph.D. Porodnicko-gynekologická klinika, Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Algoritmus nastiňuje situaci, kdy je lékař přivolán k již běžícímu porodu s velmi pokročilým vaginálním nálezem a je nucen jej odvést na místě. Systematicky shrnuje základní situace, které musí lékař řešit, nakonec i nejběžnější, ale potenciálně život ohrožující komplikaci porodu, masivní krvácení. 

Algoritmus je logicky zpracovaný krok za krokem včetně kompletního zdůvodnění správných i chybných odpovědí. Za důležité považuji i odlišení drobných a závažných pochybení, kdy závažným pochybením pacienta „pohřbíme“.  Předkládaný algoritmus jistě poslouží nejen studentům medicíny, ale i všem lékařům, protože porod v terénu může potkat každého z nás a každý lékař by měl být schopen poskytnout rodičce a novorozenci náležitou základní pomoc, stejně jako by mělo být samozřejmostí ovládání kardiopulmonální resuscitace.

WikiSkripta

WikiSkripta

vloženo: 26. 12. 2012 | poslední úpravy: 10. 3. 2019

Zpět