Eklampsie

MUDr. Petr Štourač, Ph.D., Jiří Bosák, Karla Voráčová

Eklampsie je život ohrožující komplikace těhotenství, pro kterou jsou charakteristické tonicko- klonické křeče. Obvykle předem varuje rozpoznatelnými symptomy, ale někdy se může dostavit zcela neočekávaně. Eklampsie vyžaduje okamžitý zásah, který spočívá v potlačení křečí, snižování vysokého krevního tlaku a rychlém provedení porodu. Vzhledem k závažnosti, nečekanému nástupu a průběhu eklampsie je zásadní obranou prevence a zachycení preeklampsie, již lze účinně medikamentózně léčit.

review-photo

MUDr. Pavlína Nosková, Ph.D. Zástupce ordináře pro porodnici, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Členka ESPAA při ČSARIM

Preeklampsie patří mezi běžné, těhotenství komplikující stavy, se kterými se anesteziolog a porodník  v každodenní praxi setkává. Celosvětová incidence se pohybuje kolem 7,5% všech těhotenství. Pokud není od počátku správně diagnostikována a léčena může se vyvinout v kritickou závažnou preeklampsii až eklampsii s rizikem zvýšené mateřské a novorozenecké mortality. Uváděný algoritmus uvádí zásadní klinické projevy a logicky provádí lékaře jednotlivými nezbytnými léčebnými postupy. Zdůrazňuje také nezbytné podávaní  magnézia, jeho srovnání s benzodiazepiny v rámci terapie křečového stavu a nutnost jeho kontinuálního podávání i v poporodní době. Z praxe je bohužel třeba poznamenat, že tato pokračující aplikace magnézia v dostatečné dávce není často dodržována.

Moderní gynekologie a porodnictví: časopis pro postgraduální vzdělávání. Praha: Levret, 1991-. ISSN 1211-1058. Dostupné také z: http://www.levret.cz/texty/casopisy/mgp/index.php

WikiSkripta

WikiSkripta

vloženo: 3. 6. 2013 | poslední úpravy: 13. 5. 2019

Zpět