Guidelines

Selection of published guidelines and opinions

ERC: Guidelines for Resuscitation 2015 
ESA: Management of severe perioperative bleeding: guidelines from the European Society of Anaesthesiology: First update 2016
ČSARIM: Doporučený postup pro léčbu anafylaktické nebo anafylaktoidní reakce v průběhu anesteziologické péče
ČSARIM: Stanovisko k přístrojové monitoraci hloubky nervosvalové blokády 
ČSARIM: Doporučení pro omezování příjmu tekutin a stravy před anesteziologickou péčí 
DAS: Guidelines for management of unanticipated difficult intubation in adults
SCC: International Guidelines for Management of Severe Sepsis and Septic Shock: 2016 (publikováno v Critical Care Medicine)
ČSTH: Postup při krvácení a perioperační management u nemocných léčených novými perorálními antikoagulancii (NOACs): dabigatran-etexilát (PRADAXA), rivaroxaban (XARELTO) a apixaban (ELIQUIS) 
A&A: Consensus Guidelines for the Management of Postoperative Nausea and Vomiting

Links

The Czech Republic 
 
  Česká společnost intenzivní medicíny
  Česká resuscitační rada
  Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
  Česká společnost pro trombózu a hemostázu
   
European societies
  The European Society of Anaesthesiology (video)
  The European Society of Intensive Care Medicine
  The European Resuscitation Council
   
World societies
  The World Health Organization 
  The Society of Critical Care Medicine 
  Surviving Sepsis Campaign
  The Internet Stroke Center
  The International Association for the Study of Pain
  OrphanAneshesia
   
The American Society of Anesthesiologists
The Association of Anaesthetists of Great Britain and Ireland
The Difficult Airway Society
Canadian Anesthesiologists' Society
Deutsche Gesellschaft für Anästhesiologie und lntensivmedizin
Österreichische Gesellschaft für Anästhesiologie, Reanimation und Intensivmedizin
Société Française d’Anesthésie et de Réanimation
Slovenská spoločnosť anestéziológie a intenzívne medicíny
Other national anesthetist societies 
(member states of the World Federation of Societies of Anesthesiologists)