X. KONFERENCI AKUTNĚ.CZ POŘÁDAJÍ:

   

X. KONFERENCI ZAŠTIŤUJÍ:

děkan LF MU prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
ředitel FN Brno MUDr. Roman Kraus, MBA

        

 

Děkujeme všem partnerům, bez jejichž (nejen finanční) podpory by tato konference nemohla být uskutečněna.

PARTNEŘI LÉKAŘSKÉ SEKCE

Platinoví partneři

Zlatí partneři

       

Stříbrní partneři

                   

Bronzoví partneři

                             

Partneři

                                            

Partneři paralelních sekcí a workshopů

           

            

Partneři videokonferenčních přenosů

      

PARTNEŘI SESTERSKÉ SEKCE

Stříbrný partner

Partneři