Kurzy


Materiál k výuce či studiu první pomoci v anglickém jazyce autorů z Kliniky anesteziologie a resuscitace 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy


vloženo: 9. 3. 2016 | poslední úpravy: 9. 3. 2016 | autor: J. Málek, A. Dvořák, J. Knor et al.

Postkonferenční sborník PDF přednášek workshopu "Remifentanil v každodenní praxi anesteziologa - tipy a triky".


vloženo: 27. 3. 2014 | poslední úpravy: 6. 4. 2014 | ...sejdeme se na dalším remifentanil workshopu...

Přinášíme Vám střípky z WORKSHOPU: Když nemohu prodýchnout… když nejde zaintubovat… zajistit žílu… a tep se ztrácí…aneb jde o čas...ve formě PDF přednášek, které zazněly v teoretickém úvodu workshpu, jenž se konal 24.1.2014 na 16. PG kurzu Sepse a MODS v Ostravě.


vloženo: 27. 1. 2014 | poslední úpravy: 27. 1. 2014 | ...jde o čas...

3. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2010-2012


vloženo: 17. 1. 2013 | poslední úpravy: 17. 1. 2013 | autor: J. Málek, A. Dvořák, J. Knor a kol.

Krátký seminář na téma Moderní zvrat nervosvalové blokády v praxi. Tipy, triky a kazuistiky, který se odehrál 31.5.2011 v prostorách Univerzitního kampusu Bohunice měl přiblížit posluchačům novinku ve světě anesteziologie, Bridion - sugammadex, jakožto novou možnost zvratu nervosvalové blokády.


vloženo: 7. 6. 2011 | poslední úpravy: 16. 5. 2012

Souhrnné představení základů toxikologie, které zaznělo na 13. PGS kurzu Sepse a MODS v Ostravě.


vloženo: 23. 4. 2011 | poslední úpravy: 17. 5. 2012 | autor: Igor Sas

Přinášíme Vám recentní názory odborníků v oblasti léčby akutní či chronické bolesti.


vloženo: 5. 3. 2010 | poslední úpravy: 17. 5. 2012

Narozdíl od mnoha oborů je anesteziologie poměrně mladá. Vznikla zhruba před 160 lety a většina objevů a významných inovací s cílem zlepšení bezpečnosti pacienta byla uskutečněna až po roce 1950. Přesto má nyní výsadní postavení mezi obory takzvaného komplementu a nikdo si nyní již neumí představit operaci bez dobrodiní anestezie. Exkluzivní výukové materiály z 3. lékařské fakulty Karlovy Univerzity v Praze.


vloženo: 30. 1. 2010 | poslední úpravy: 17. 5. 2012 | autor: J. Málek, A. Dvořák a kol.

V rámci konference MEFANET 2009 proběhl workshop portálu AKUTNE.CZ nazvaný "Projekty spojené s portálem AKUTNE.CZ aneb jak zapojit studenty do tvorby e-learningového obsahu", který byl uvozen plenární přednáškou Petra Štourače spojenou s přímým přenosem z očního sálu FN Brno. Prezentace, jež zazněly, Vám přinášíme níže. Jsou doplňkem a teoretickým uvozením vznikajících interaktivních algoritmů.


vloženo: 24. 12. 2009 | poslední úpravy: 17. 5. 2012

Intenzivní medicína je multidisciplinární lékařský obor zabývající se péčí o nemocné se selháním jedné či více životních funkcí, nebo u nichž jejich selhání hrozí. Z této definice vyplývá, že shrnuje péči o poměrně široké spektrum pacientů, počínaje pooperační péčí po rozsáhlých operačních výkonech, přes srdeční či dechovou nedostatečnost, až po těžké polytrauma.


vloženo: 13. 12. 2009 | poslední úpravy: 17. 5. 2012

V jarním termínu proběhl za velkého zájmu lékařů v přípravě k atestaci z intenzivní medicíny komplexní postgraduální kurz. Přinášíme Vám prezentace autorů, kteří souhlasili se zveřejněním.


vloženo: 15. 9. 2009 | poslední úpravy: 17. 5. 2012

První transfuze krve člověku byla podána před více jak 340 lety. Až do objevu krevních skupin se jednalo o velmi riskantní výkon, který většina pacientů nepřežila. I poté však každá transfuze s sebou nesla významná rizika, mezi největší patří přenos infekčních chorob. Přes všechny pokroky v transfuziologii je úplné vyloučení tohoto rizika z principu nemožné.


vloženo: 23. 4. 2009 | poslední úpravy: 17. 5. 2012 | autor: Bronislav Stibor

Předkládáné prezentace ve formátu PowerPoint jsou souborem přednášek k tématů první pomoci, jež je jako kurz vyučována v 1. ročníku lékařské fakulty Masarykovy Univerzity v Brně. Autory přednášek jsou asistenti KARIM LF MU a FN Brno.


vloženo: 20. 3. 2009 | poslední úpravy: 9. 11. 2016

Upraveno podle doporučení ERC z 18. 10. 2010

Poskytuje ji vycvičený a sehraný tým zdravotníků ZZS na místě selhání základních životních funkcí. Vedoucím týmu je lékař- odborník oboru urgentní medicína (UM), či lékař proškolený v postupech NR. Exkluzivní výukové materiály z 3. lékařské fakulty Karlovy Univerzity v Praze.


vloženo: 16. 12. 2008 | poslední úpravy: 17. 5. 2012 | autor: J. Málek, A. Dvořák, J. Knor, M. Jantač, A. Kurzová

Cílem nově vznikajícího kurzu kardioanestezie a kardiochirurgické intenzivní péče je utvořit čtenáři základní pojem o těchto oborech, které jsou nedílně spjaty s akutní medicínou, ale zároveň jsou svým mírným oddělením od rutinní praxe do specializovaných kardiochirurgických center většině anesteziologů a intenzivistů vzdáleny.


vloženo: 14. 12. 2008 | poslední úpravy: 17. 5. 2012 | autor: Roman Hájek

Anesteziologie je obor, který se za pomocí farmakologických či jiných postupů zabývá znecitlivěním. V širším kontextu i léčbou bolesti.


vloženo: 29. 9. 2008 | poslední úpravy: 17. 5. 2012

Aktualizováno podle doporučení ERC z 18. 10. 2010

Neodkladná resuscitace je soubor jednoduchých a logicky na sebe navazujících postupů, které mají sloužit k neprodlenému obnovení dodávky okysličené krve do mozku. Hlavním faktorem úspěchu je rychlost zahájení a účinnost provedení resuscitace. Exkluzivní výukové materiály z 3. lékařské fakulty Karlovy Univerzity v Praze.


vloženo: 17. 1. 2008 | poslední úpravy: 17. 5. 2012 | autor: J. Málek, J. Knor, A. Dvořák