Konferenční sborníky


Přinášíme Vám sborník přednášek z Kurzu urgentní medicíny, který se konal 14. - 15. 4. 2018 na Univerzitním kampusu v Brně. Přednášky jsou zatím dostupné ve formátu pdf. Celé dění Vám živě přiblíží naše reportáž


vloženo: 14. 4. 2018 | poslední úpravy: 15. 4. 2018 | ...sejdeme se na KUM 2019...

Přinášíme Vám sborník přednášek z konference Telemedicína, která se konala 12. března 2018 v Brně. Přednášky jsou k dispozici ve formátu pdf. 


vloženo: 21. 3. 2018 | poslední úpravy: 21. 3. 2018 | ...sejdeme se na AKUTNĚ.CZ...

Přinášíme Vám sborník přednášek z Nenaplněných priorit oboru. Jedná se o setkání vedoucích pracovníků z oboru AIM, které se konalo 15. 3. 2018 v Praze v Lékařském domě. Sdělení jsou k dispozici ve formě pdf. Pokud by Vás zajímalo, jak setkání probíhalo, stačí nahlédnout do naší reportáže.


vloženo: 20. 3. 2018 | poslední úpravy: 21. 3. 2018 | ...sejdeme se na AKUTNĚ.CZ...

Přinášíme Vám sborník přednášek z workshopu Airway Academy, který se konal na 20. ročníku Colours of Sepsis v Ostravě, dne 2. 2. 2018. Přednášky jsou k dispozici ve formě pdf. 


vloženo: 7. 3. 2018 | poslední úpravy: 12. 3. 2018 | ...opět se sejdeme na 21. ročníku Colour of Sepsis 2019...

Přinášíme Vám sborník přednášek z II. mezioborového kongresu Spolupráce IZS při MU a katastrofách - bezpečný region, který se konal 1. 3. 2018 v Brně v hotelu Myslivna. Přednášky jsou nyní k dispozici ve formě pdf.  Pokud byste se chtěli dozvědět něco více o dění na kongresu, podívejte se do naší reportáže


vloženo: 6. 3. 2018 | poslední úpravy: 6. 3. 2018 | ...opět se sejdeme na III. ročníku 2019...

Přinášíme Vám sborník přednášek ze VI. Brněnského ORL dne, který se konal 16. 2. 2018 v Brně. Přednášky jsou k dispozici ve formě pdf. 


vloženo: 1. 3. 2018 | poslední úpravy: 2. 3. 2018 | ...sejdeme se na 7. ročníku ...

Opět je tu začátek února a s ním i 20. ročník Colours of Sepsis, který se konal 29. 1. - 2. 2. 2018 v Clarionu v Ostravě. Ani letos jsme na vás nezapomněli se sborníkem přednášek z kongresového sálu Saphire. Sdělení jsou dostupná jak ve formátu pdf, tak videozáznamu. Pokud byste se chtěli dozvědět něco více o dění na kongresu, neváhejte nahlédnout do naší reportáže


vloženo: 2. 2. 2018 | poslední úpravy: 6. 2. 2018 | ...opět se sejdeme na 21. ročníku Colour of Sepsis 2019...

Přinášíme Vám sborník přednášek ze sesterské sekce IX. konference AKUTNĚ.CZ, která se konala 25. listopadu 2017 v Brně v Univerzitním kapusu Bohunice. Přednášky jsou nyní k dispozici jak ve formě pdf, tak i jako videozáznamy. 


vloženo: 28. 11. 2017 | poslední úpravy: 2. 12. 2017 | ...opět se sejdeme na X. konferenci AKUTNĚ.CZ 17. 11.2018...

Přesně po týdnu Vám přinášíme kompletní sborníky z IX. konference AKUTNĚ.CZ, která se konala 25. listopadu v Univerzitním kampusu v Brně, Bohunicích. Pokud byste si chtěli osvěžit, co všechno se na konferenci dělo, neváhejte nahlédnout do naší reportáže


vloženo: 27. 11. 2017 | poslední úpravy: 2. 12. 2017 | ...opět se sejdeme na AKUTNĚ.CZ 17. 11: 2018

Sborník přednášek z VII. Českého neuroradiologického kongresu, který se konal 19. - 20. 10. 2017 v Brně v hotelu Myslivna. 


vloženo: 22. 11. 2017 | poslední úpravy: 27. 11. 2017 | ...opět se sejdeme na VIII. ročníku 2018...

Postkonferenční sborník přednášek ze sobotní teoretické části Kurzu urgentní medicíny 2017, který se konal ve dnech 8. a 9. 4. 2017 v prostorách Univerzitního kampusu Brno. Pokud by Vás zajímalo o čem byly jednotlivé přednášky, můžete se to dočíst v on-line reportáži.


vloženo: 8. 4. 2017 | poslední úpravy: 8. 4. 2017 | ...sejdeme se na KUM 2018...

Postkonferenční sborník přednášek z kongresu Colours of Sepsis 2017, který se konal 7. - 10. 2. v Ostravě.


vloženo: 12. 2. 2017 | poslední úpravy: 28. 2. 2017 | ...opět se sejdeme již na 20. ročníku ...

Přinášíme Vám sborník přednášek z VIII. Konference AKUTNĚ.CZ, která se konala 19. 11. 2016 v Brně. Naleznete zde přednášky ze všech sekcí.


vloženo: 22. 11. 2016 | poslední úpravy: 24. 11. 2016 | ...sejdeme se na IX. konferenci AKUTNĚ.CZ...

Přinášíme Vám sborník přednášek ze IV. Kongresu traumatologie a muskuloskeletální radiologie, který se konal ve dnech 14. a 15. dubna v Brně. 


vloženo: 26. 4. 2016 | poslední úpravy: 2. 5. 2016 | ...opět se sejdeme již na V. ročníku na jaře 2017...

Přinášíme Vám sborník přednášek z VIII. Mezinárodního kongresu úrazové chirurgie a soudního lékařství, který se konal ve dnech 8. a 9. září 2016 v Mikulově. 


vloženo: 26. 4. 2016 | poslední úpravy: 20. 9. 2016 | ...opět se sejdeme již na IX. ročníku na podzim 2017...

Postkonferenční sborník přednášek ze sobotní teoretické části Kurzu urgentní medicíny 2016, který se konal ve dnech 16. a 17. 4. 2016 v prostorách Univerzitního kampusu Brno. Pokud by Vás zajímalo o čem byly jednotlivé přednášky, můžete se to dočíst v on-line reportáži.


vloženo: 18. 4. 2016 | poslední úpravy: 26. 4. 2016 | ...sejdeme se na KUM 2017...

Přinášíme Vám poskonferenční sborník videozáznamů vybraných přednášek 18. Colours of Sepsis, který se konal ve dnech 26. - 29. 1. 2016 v Ostravě.
Naleznete zde přednášky označené v programu konference logem AKUTNĚ.CZ .


vloženo: 3. 2. 2016 | poslední úpravy: 3. 2. 2016 | ...sejdeme se v Ostravě...

Přinášíme Vám postkonferenční sborník přednášek ze VII. konference AKUTNĚ.CZ. Naleznete zde všechny přednášky z hlavní i všech paralelních sekcí ve formátu pdf a také jako videopřenos.  


vloženo: 12. 11. 2015 | poslední úpravy: 22. 11. 2016 | ...sejdeme se na VIII. konferenci AKUTNĚ.CZ

Postkonferenční sborník přednášek ve formě videozáznamů a PDF prezentací ze VII. mezinárodního kongresu úrazové chirurgie a soudního lékařství, který se konal ve dnech 3. - 4. září 2015 v Mikulově.


vloženo: 3. 9. 2015 | poslední úpravy: 8. 9. 2015 | ...sejdeme se v Mikulově 2016...

Postkonferenční sborník přednášek ze sobotní teoretické části Kurzu urgentní medicíny 2015, který se konal ve dnech 11. a 12. 4. 2015 v prostorách Univerzitního kampusu Brno.


vloženo: 11. 4. 2015 | poslední úpravy: 12. 4. 2015 | ...sejdeme se na KUM 16. - 17. 4. 2016...

Přinášíme Vám poskonferenční sborník videozáznamů vybraných přednášek 17. ročníku Colours of Sepsis, který se konal ve dnech 27. - 30. 1. 2015 v Ostravě.
Naleznete zde přednášky označené v programu konference logem AKUTNĚ.CZ .


vloženo: 28. 1. 2015 | poslední úpravy: 28. 1. 2015 | ...sejdeme se v Ostravě...

Přinášíme Vám poskonferenční sborník PDF a videozáznamů jednotlivých přednášek lékařské sekce a všech paralelních sekcí VI. konference AKUTNĚ.CZ, která se konala 22.11.2014 v Univerzitním kampusu Bohunice v Brně.


vloženo: 26. 11. 2014 | poslední úpravy: 28. 11. 2014 | ...sejdeme se na AKUTNĚ.CZ...

Přinášíme Vám poskonferenční sborník PDF a videozáznamů jednotlivých přednášek sesterské sekce VI. konference AKUTNĚ.CZ, která se konala 22.11.2014 v Univerzitním kampusu Bohunice v Brně.


vloženo: 26. 11. 2014 | poslední úpravy: 28. 11. 2014 | ...sejdeme se na AKUTNĚ.CZ...

Posktonferenční sborník přednášek ve formě videozáznamů a PDF prezentací z VI. mezinárodního kongresu úrazové chirurgie a soudního lékařství, který se konal ve dnech 4. - 5. září 2014 v Mikulově.


vloženo: 11. 9. 2014 | poslední úpravy: 31. 8. 2015 | ...sejdeme se v Mikulově 2015...

Posktonferenční sborník přednášek ve formě videozáznamů a PDF prezentací z VIII. kongresu ČSIM, který se konal ve dnech 11. - 13. června 2014 v konferenčních prostorách hotelu Clarion v Ostravě.


vloženo: 15. 6. 2014 | poslední úpravy: 2. 2. 2017 | ...sejdeme se na ČSIM 2015...

Posktonferenční sborník přednášek ve formě videozáznamů a PDF prezentací z II. RADIOLOGICKO-TRAUMATOLOGICKÉHO KONGRESU, který se konal dne 15. května 2014 v konferenčních prostorách hotelu Myslivna v Brně. Konference byla pořádána Radiologickou klinikou LF MU a Fakultní nemocnicí Brno.


vloženo: 16. 5. 2014 | poslední úpravy: 1. 10. 2017 | ...sejdeme se v Brně....

Postkonferenční sborník přednášek ze sobotní teoretické části Kurzu urgentní medicíny 2014, který se konal ve dnech 12. a 13. 4. 2014 v prostorách Univerzitního kampusu Brno.


vloženo: 14. 4. 2014 | poslední úpravy: 2. 2. 2017 | ...sejdeme se na Kurzu urgentní medicíny v Brně...

Přinášíme Vám poskonferenční sborník videozáznamů vybraných přednášek 16. PG kurzu Sepse a MODS, který se konal ve dnech 21. - 24. 1. 2014 v Ostravě.
Naleznete zde přednášky označené v programu konference logem AKUTNĚ.CZ .


vloženo: 23. 1. 2014 | poslední úpravy: 24. 1. 2014 | ...sejdeme se v Ostravě...

Přinášíme Vám postkonferenční sborník přednášek VIII. kongresu s mezinárodní účastí „Medicína katastrof Brno 2013“, který se konal dne 7. - 8. února 2013 v kongresových prostorách hotelu Holiday Inn Brno. Kongres pořádala Úrazová nemocnice v Brně ve spolupráci s Lékařskou fakultou Ostravské univerzity v Ostravě.

Sborník obsahuje jak prezentace v PDF formátu, tak videozáznamy přednášek.
 


vloženo: 12. 1. 2014 | poslední úpravy: 2. 2. 2017

Přinášíme Vám postkonferenční sborník PDF a videozáznamů jednotlivých přednášek sesterské sekce V. konference AKUTNĚ.CZ, která se konala 16.11.2013 v Univerzitním kampusu Bohunice.


vloženo: 21. 11. 2013 | poslední úpravy: 1. 3. 2017

Přinášíme Vám poskonferenční sborník PDF  a videozáznamů jednotlivých přednášek lékařské sekce a všech paralelních sekcí V. konference AKUTNĚ.CZ, která se konala 16.11.2013 v Univerzitním kampusu Bohunice.


vloženo: 18. 11. 2013 | poslední úpravy: 23. 1. 2014

Přinášíme Vám sborník přednášek ve formě PDF a videozáznamů prezentací z V. Mezinárodního kongresu úrazové chirurgie a soudního lékařství v Mikulově, který se odehrál 12. - 13. 9. 2013.


vloženo: 17. 9. 2013 | poslední úpravy: 23. 9. 2013

Sborník přednášek, ve formě videozáznamů a PDF prezentací, z mezinárodní konference Imaging and Management of Whole Body Trauma, kterou pořádala Radiologická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno dne 3. května v Brně.


vloženo: 6. 5. 2013 | poslední úpravy: 18. 5. 2013 | autor: Petr Štourač, Vít Rusňák

Přínášíme Vám postkonferenční sborník přednášek, které zazněly 13. 4. 2013 v rámci Kurzu urgentní medicíny pro studenty 4., 5. a 6. ročníku Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.


vloženo: 18. 4. 2013 | poslední úpravy: 21. 11. 2013 | ... sejdeme se na KUM 2013 ... | autor: Petr Štourač, Vít Rusňák, Jiří Šišma, Petr Kyjas

Mediální partner 15. PG kurzu SEPSE a MODS portál AKUTNĚ.CZ Vám přinesl on-line přenos vybraných přednášek z Velkého kongresového sálu. Živě sledovalo záznam z kongresového dění 210 uživatelů. Pokud jste nepatřili mezi ně, jednotlivé přednášky, v programu označené logem AKUTNĚ.CZ, může nyní sledovat v záznamu na portálu AKUTNĚ.CZ v sekci přenosy.


vloženo: 2. 2. 2013 | poslední úpravy: 11. 2. 2013 | autor: Vít Rusňák, Petr Štourač

Přínášíme Vám PDF a videozáznamy jednotlivých přednášek Sekce porodnické anestezie IV. konference AKUTNE.CZ, která se konala 17.11.2012 v Univerzitním kampusu Bohunice.

On-line stream přednášek Sekce porodnické anestezie sledovalo 12 posluchačů z ČR a SK s unikatní IP adresou, přičemž celkem bylo 19 přístupů. On-line přednášky byly sledovány z Brna, Šlapanic, Mikulova, Karviné, a z Boskovic.


vloženo: 19. 11. 2012 | poslední úpravy: 24. 11. 2012

Přínášíme Vám PDF a videozáznamy jednotlivých přednášek lékařské sekce IV. konference AKUTNE.CZ, která se konala 17.11.2012 v Univerzitním kampusu Bohunice.

On-line stream přednášek hlavní lékařské sekce sledovalo 55 posluchačů z ČR, SR a Lucemburska s unikatní IP adresou, přičemž celkem bylo 384 přístupů. On-line přednášky byly sledovány z Brna, Prahy, Bratislavy, Košic,  Eschweileru, Vizovic, Veverské Bítýšky, Trhové, Tišnova, Strážnice, Šlapanic, Rosic, Rajhradu, Podivína, Ostravy, Opavy, Nového Bydžova, Modřic, Místa, Mikulova, Kořenova, Karviné, Chomutova, České a z Boskovic.


vloženo: 18. 11. 2012 | poslední úpravy: 24. 11. 2012

Přínášíme Vám PDF a videozáznamy jednotlivých přednášek sesterské sekce IV. konference AKUTNE.CZ, která se konala 17.11.2012 v Univerzitním kampuse Bohunice.

On-line stream přednášek sesterské sekce sledovalo 19 posluchačů z ČR s unikatní IP adresou, přičemž celkem bylo 58 přístupů. On-line přednášky byly sledovány z Brna, Strážnice, Opavy, Mikulova, Kořenova, Chomutova a z Boskovic.


vloženo: 18. 11. 2012 | poslední úpravy: 1. 3. 2017

Přinášíme Vám sborník přednášek ve formě PDF prezentací z  IV. Mezinárodního kongresu úrazové chirurgie a soudního lékařství v Mikulově, který se odehrál 26. - 27. 9. 2012 v Mikulově.

Všechny přednášky jsou zde zveřejněny se souhlasem autorů.


vloženo: 3. 10. 2012 | poslední úpravy: 5. 10. 2012

Přinášíme Vám sborník přednášek ve formě PDF prezentací a videozáznamů z kongresu Medicína katastrof, který se uskutečnil ve dnech  2. - 3. února 2012 v Brně.


vloženo: 30. 4. 2012 | poslední úpravy: 16. 5. 2012

Přinášíme Vám videozáznam a PDF prezentace přednášek ze sobotní teoretické části Kurzu urgentní medicíny 2012, který se konal v Brně ve dnech 14. - 15. 4. 2012 v prostorách Univerzitního kampusu Bohunice. Kurz byl určen studentům 4. - 6. ročníků VL LF MU.


vloženo: 16. 4. 2012 | poslední úpravy: 16. 5. 2012

Přinášíme Vám sborník přednášek ve formě PDF prezentací a videozáznamů ze Slavnostní konference k 20. výročí vzniku Traumatologického centra Fakultní nemocnice Ostrava, která se konala ve dnech 23.–24. listopadu 2011 v Clarion Congress hotelu Ostrava.


vloženo: 21. 2. 2012 | poslední úpravy: 16. 5. 2012

Přinášíme Vám videozáznam přednášek z kongresového sálu 14. PG kurzu Sepse a MODS v Ostravě, jenž se konal ve dnech 24. - 27.1.2012 v Clarion Congress Hotelu Ostrava.


vloženo: 20. 1. 2012 | poslední úpravy: 16. 5. 2012 | autor: MUDr. Petr Kyjas, Mgr. Vít Rusňák

Přínášíme Vám videozáznam a PDF jednotlivých přednášek sesterské sekce III. konference AKUTNE.CZ, která se konala 19.11.2011 v Univerzitním kampuse Bohunice.


vloženo: 25. 11. 2011 | poslední úpravy: 18. 11. 2012

Přínášíme Vám videozáznam a PDF jednotlivých přednášek lékařské sekce III. konference AKUTNE.CZ, která se konala 19.11.2011 v Univerzitním kampuse Bohunice.


vloženo: 25. 11. 2011 | poslední úpravy: 16. 5. 2012

Přednášky, které zazněly na III. Mezinárodním kongresu úrazové chirurgie a soudního lékařství v Mikulově 1. - 2. září 2011 najdete na www.akutne.cz ve formě videí a PDF dokumentu. Všechny přednášky jsou zde zveřejněny se souhlasem autorů.


vloženo: 22. 9. 2011 | poslední úpravy: 29. 9. 2017

Přinášíme Vám záznam přednášek teoretické části Kurzu urgentní medicíny.


vloženo: 8. 5. 2011 | poslední úpravy: 17. 5. 2012 | autor: P. Štourač, P. Kyjas

Přinášíme záznam několika desítek přednášek, jež zazněly na 13. PGS kurzu Sepse a MODS v Ostravě.


vloženo: 2. 2. 2011 | poslední úpravy: 17. 5. 2012 | autor: Petr Štourač, Petr Kyjas, Dominik Kuchař

Kompletní záznam přednášek, které zazněly na II. konferenci portálu AKUTNE.CZ včetně vlastních přednášek v PDF formátu.


vloženo: 20. 11. 2010 | poslední úpravy: 29. 9. 2017 | autor: AKUTNĚ.CZ

Přinášíme Vám videozáznamy přednášek ze XVII. národního kongresu ČSARIM, který se konal ve Zlíně ve dnech 9.-11. září 2010.


vloženo: 11. 9. 2010 | poslední úpravy: 17. 5. 2012

Přinášíme Vám videozáznam z 1. tiskové konference portálu AKUTNE.CZ, která se konala v Brně 15. dubna 2010.


vloženo: 15. 4. 2010 | poslední úpravy: 17. 5. 2012

Přinášíme Vám videozáznamy přednášek z 12. postgraduálního kurzu Sepse a MODS, který se konal v Ostravě ve dnech 26.-29. ledna 2010.


vloženo: 29. 1. 2010 | poslední úpravy: 17. 5. 2012

V průběhu I. konference AKUTNE.CZ, která se za sychravého podzimního počasí konala 21.11.2009 na půdě Lékařské fakulty Masarykovy univerzity zazněly následující vynikající prezentace.


vloženo: 24. 12. 2009 | poslední úpravy: 12. 2. 2017