ČSARIM 2022 - NLZP sekce

Přinášíme Vám sborník přednášek z NLZP sekce z kongresu České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, který se konal ve denech 15.-17. 9. 2022 v Brně!

Sborník z lékařské lekce naleznete zde.

15. 09. 2022 - ČTVRTEK

NLZP sekce

Drábková Jarmila Praha

Novinky ve vyhlášce č.55/2011 Sb

(vytvořeno: 12.10.2022)
Šamaj Martin Olomouc

Co pro sebe můžeme udělat?

Sehnalová Alena Praha

Psychohygiena v intenzivní péči

(vytvořeno: 12.10.2022)
Světlák Miroslav Brno

Protokolizace péče - připraveno ve spolupráci se sekcí ARIP ČAS

Matlochová Jitka, Regnárdová Daniela Třinec
Pochylá Romana Brno
Laurinc Milan Bratislava
Černý Vladimír Ústí nad Labem, Hradec Králové

16. 09. 2022 - PÁTEK

Hypotermie. Prevence a řešení- připraveno ve spolupráci se sekcí ARIP ČAS

Diagnóza hypotermie

(vytvořeno: 12.10.2022)
Vaníčková Kateřina Brno

Hypotermie - pohled NLZP

(vytvořeno: 12.10.2022)
Flajšingrová Jana Brno

Význam prewarmingu pacienta

(vytvořeno: 12.10.2022)
Syrovátková Ludmila Praha
Hrobský Milan Praha

Učíme se

A co sestry? Mají si kde hrát?

(vytvořeno: 12.10.2022)
Štourač Petr Brno
Dvořáček Jan Brno
Zvoníčková Marie Praha
Pytel Mario Brno
Nekudová Jana Brno

Varia I+II

Inhalační sedace v IP

(vytvořeno: 12.10.2022)
Štefankovičová Silvia Brno

Enterální výživa v rukou sestry

(vytvořeno: 12.10.2022)
Nečasová Věra Brno
Durila Miroslav, Hocková Jana, Nogrovičová Věra, Sedláčková Šárka Praha
Boháčová Jana Praha

Empatie nás nic nestojí

(vytvořeno: 12.10.2022)
Hejlová Petra, Zatloukalová Irena Olomouc
Krčilová Renáta Olomouc
Minaříková Petronela Praha

PICC katetry v praxi

(vytvořeno: 12.10.2022)
Stránská Dominika Olomouc
Moravčík Branislav Brno
Antalová Natália Brno

10. 10. 2022 ...sejdeme se 19. 11. 2022 na Akutně!
ČSARIM
kongres
anesteziologie
intenzivní medicíny
urgent
resuscitace
Zpět