Publikace

Vítáme Vás v publikační části portálu AKUTNE.CZ, která by měla sloužit k publikování textů týkajících se témat akutní medicíny v celé její šíři v českém i anglickém jazyce.

19. 6. 2024 | ...sejdeme se na AKUTNĚ!

Novodobé trendy v urgentní medicíně aneb umíme se přizpůsobit dnešní době?

Protože časy se, jak známo, mění, a společně s nimi i požadavky na záchrannou službu. Stávají se z nás alternativní porodníci, psychologové, adiktologové, právníci, ale i průvodci posledními hodinami lidského života. Jsme na to připraveni? Je na to připraveno naše vzdělávání? Na tyto otázky a celou řadu dalších, s nimi souvisejících, budeme hledat odpověď v rámci hlavního odborného programu, který se uskutečnil ve dnech 17-19. dubna v Mikulově!

19. 6. 2024 | ...sejdeme se na AKUTNĚ!

Přinášíme Vám sborník přednášek z Libereckých dní urgentní medicíny, které se konaly 23.24. května v Liberci!

Kongres si kladl za cíl posílit spolupráci mezi třemi pilíři urgentní medicíny: zdravotnickou záchrannou službou, urgentními příjmy a intenzivní péčí. Společným tématem je cesta pacienta tímto řetězcem a vzájemná spolupráce lékařských a nelékařských odborníků, kteří o pacienta pečují.

Program kongresu byl připraven tak, aby pokrýval širokou škálu témat, od akutních stavů v traumatologii, chirurgických a interních oborech až po problematiku managementu hromadného postižení zdraví.

25. 4. 2024 | ...sejdeme se na AKUTNĚ!

8.-9. dubna proběhl v Mikulově XI. ročník kongresu traumatologie a muskuloskeletální radiologie a portál Akutně.cz Vám přináší sborník přednášek z této akce!

17. 3. 2024 | ...sejdeme se na AKUTNĚ!

Portál AKUTNĚ.CZ Vám přináší další ročník již tradiční konference věnované nejrůznějším aspektům elektronizace zdravotnictví, který proběhl 11-12. března 2024 v Brně!

8. 2. 2024 | sejdeme se na XVI. konferenci AKUTNĚ.CZ!

Přinášíme Vám sborník posterů z NLZP sekce!

14. 12. 2023 | ...sejdeme se na XVI. konferenci AKUTNĚ.CZ!

19.-20. října se konal již tradiční kongres krizového řízení „Spolupráce složek IZS při mimořádných událostech a katastrofách“, který se koná v kongresových prostorách hotelu Galant v Lednici u Břeclavi.

Hlavními tématy letošního ročníku byla „Humanitární pomoc v zahraničí a v ČR, Připravenost na řešení mimořádných události a krizových situací, Týmy specializovaných činností zdravotnických záchranných služeb a jejich úloha, Triage a Varia".

12. 12. 2023

Přinášíme Vám sborník záznamů webinářů Akutních střed pořádáných výukovým portálem AKUTNĚ.CZ. Proběhlé webináře budou dostupné jako videozáznamy, sestříhané po prezentacích jednotlivých přednášejících.

Akutní středy 2023 Akutní středy 2022 Akutní středy 2021 Akutní středy 2020

27. 11. 2023 | ...sejdeme se na XVI. konferenci AKUTNĚ.CZ!

Přinášíme Vám sborník přednášek z XV. konference AKUTNĚ.CZ, která se konala 25. 11. v areálu Univerzitního kampusu LF MU v Brně!

27. 11. 2023 | sejdeme se na XVI. konferenci AKUTNĚ.CZ!

Přinášíme Vám sborník přednášek NLZP sekce z XV. konference AKUTNĚ.CZ, která se konala 25. 11. v areálu Univerzitního kampusu LF MU v Brně!

13. 10. 2023 | ...sejdeme se na AKUTNĚ!

Ve dnech 5.-7. října 2023 proběhl v pražském hotelu Clarion 29. ročník kongresu České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a portál AKUTNĚ.CZ byl u toho!

Sborník přednášek z NLZP sekce naleznete zde.

13. 10. 2023 | ...sejdeme se na XV. Konferenci Akutně.cz!

Ve dnech 5.-7. října 2023 proběhl v pražském hotelu Clarion 29. ročník kongresu České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a portál AKUTNĚ.CZ byl u toho!

Sborník přednášek z lékařské sekce naleznete zde.

30. 8. 2023 | ...sejdeme se na AKUTNĚ!

V dnech 22.-23. června proběhl v Ostravici kongres zabývající se virtuální a rozšířenou realitou a dalšími chytrými technologiemi v medicíně! Přinášíme Vám sborník přednášek z akce.

24. 4. 2023 | ...sejdeme se na AKUTNĚ!

Ve dnech 19.-21. 4. 2023 proběhl v Mikulově 22. kongres Brněnské dny urgentní medicíny! A portál Akutně.cz Vám přináší sborník přednášek z této akce.

1. 2. 2023 | ...sejdeme se na XV. Konferenci Akutně.cz!

Přinášíme Vám sborník části přednášek z 25. ročníku intenzivistického kongresu Colours of Ostrava!

1. 1. 2023

Přinášíme Vám sborník záznamů webinářů Akutních střed pořádáných výukovým portálem AKUTNĚ.CZ. Proběhlé webináře budou dostupné jako videozáznamy, sestříhané po prezentacích jednotlivých přednášejících.

Akutní středy 2024 Akutní středy 2022 Akutní středy 2021 Akutní středy 2020

1. 12. 2022 | ...sejdeme se na XV. Konferenci Akutně.cz!

Přinášíme Vám sborník přednášek z X. Spinálního kongresu, který se konal v Lednici ve dnech 24.-25. listopadu 2022!

 

1. 12. 2022 | ...sejdeme se na XV. Konferenci Akutně.cz!

Přinášíme Vám sborník přednášek z mezioborového kongresu Krizového řízení!

  • Mezi hlavní témata patřilo: Humanitární pomoc v zahraničí a v ČR, Spolupráce složek IZS při likvidaci hromadných neštěstí a dopravních nehod, Traumatologické plány krajů, okresů a nemocnic, Rizika teroristických a kyber útoků na zdravotnická zařízení a Varia
24. 11. 2022 | ...sejdeme se na XV. Konferenci Akutně.cz!

Dne 27. 10. 2022 proběhlo sympozium na téma “Oxygenoterapie v perioperační a intenzivní péči”, která si dávala za cíl přijít s přehledem názorů na oxygenoterapii včetně její toxicity.

Program

23. 11. 2022 | ...sejdeme se na XV. Konferenci Akutně.cz!

Přinášíme Vám sborník přednášek NLZP sekce XIV. Konference AKUTNĚ.CZ!

21. 11. 2022

Přinášíme Vám sborník přednášek z XIV. ročníku konference portálu Akutně.cz

31. 10. 2022 | ...sejdeme se 19. 11. 2022 na Akutně!

Akutně.cz Vám přináší sborník přednášek z 2. mezioborového kongresu Dopravní úrazovost. Znalectví v České Republice!

10. 10. 2022 | ...sejdeme se 19. 11. 2022 na Akutně!

Přinášíme Vám sborník přednášek lékařské sekce z kongresu České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, který se konal ve denech 15.-17. 9. 2022 v Brně!

Sborník z NLZP sekce naleznete zde.

10. 10. 2022 | ...sejdeme se 19. 11. 2022 na Akutně!

Přinášíme Vám sborník přednášek z NLZP sekce z kongresu České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, který se konal ve denech 15.-17. 9. 2022 v Brně!

Sborník z lékařské lekce naleznete zde.

9. 6. 2022

Záznam bloku věnovanému protistafylokokové léčbě v rámci 10. kongresu České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP v Praze v říjnu 2021.
 

4. 5. 2022

Přinášíme Vám sborník přednášek z 24. ročníku intenzivistické konference Colours of Sepsis ze sálu "saphire".  Průběh akce si můžete připomenout z reportáže.

20. 1. 2022

Přinášíme Vám sborník záznamů webinářů Akutních střed pořádáných výukovým portálem AKUTNĚ.CZ v roce 2022. Proběhlé webináře jsou dostupné jako videozáznamy, sestříhané po prezentacích jednotlivých přednášejících.

Akutní středy 2024 Akutní středy 2023 Akutní středy 2021 Akutní středy 2020

12. 12. 2021

Přinášímé Vám sborník přednášek z IX. Spinálního kongresu, který se konal 4.-5. listopadu 2021 v Mikulově. Hlavními tématy byly rehabilitační postupy u vertebrogenních onemocnění, skoliózy, diferenciální diagnostika vertebrogenních bolestí a plexopatie a plexitidy.

30. 11. 2021

Dne 24.11.2021 proběhl v Edukačním centru FN Ostrava již V. ročník
konference Dětské polytrauma. Z důvodu nepříznivé covidové situace
však formou webináře. Nosným tématem tohoto ročníku byla problematika
tonoucího dítěte. V rámci konference odeznělo celkem 16 přednášek, které Vám přinášíme ve sborníku.

24. 11. 2021

Přinášíme Vám sborník přednášek sekce NLZP z XIII. Konference AKUTNĚ.CZ, která se konala 20. 11. 2021 v Brně.

24. 11. 2021

Přinášíme Vám sborník přednášek z XIII. Konference AKUTNĚ.CZ, která proběhla 20. 11. 2021 v Univerzitním kampusu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Obsahem jsou přednášky hlavního programu, paralelní sekce, SMAI a NLZP sekce.

8. 10. 2021

Přinášíme Vám sborník videozáznamů z virtuálního XXVII. kongresu ČSARIM a SSAIM, který se konal 4. 9. 2021. Mezi hlavní témata patřilo např. racionální používání albuminu, implementace konceptu Paitent blood management a ERAS, předanestetické vyšetření a zásady bezpečné anesteziologické péče.

14. 9. 2021

Přinášíme Vám sborník přednášek z mezioborového kongresu "Dopravní úrazovost. Znalectví v ČR", který se konal 2.-3. 9. 2021 v Mikulově.

24. 6. 2021

Přinášíme Vám sborník přednášek z 20. Brněnských dnů urgentní medicíny, které se konaly ve dnech 20. - 21. května 2021.  Vzhledem k epidemiologické situaci se kongres uskutečnil v on-line podobě. Přednášky jsou nyní k dispozici jak ve formě pdf, tak i jako videozáznamy. Pokud byste si chtěli připomenout dění v on-line prostoru, tak nahlédněte do naší reportáže.

20. 1. 2021

Přinášíme Vám sborník záznamů webinářů Akutních střed pořádáných výukovým portálem AKUTNĚ.CZ v roce 2021. Proběhlé webináře jsou dostupné jako videozáznamy, sestříhané po prezentacích jednotlivých přednášejících.

Akutní středy 2024 Akutní středy 2023 Akutní středy 2022 Akutní středy 2020

28. 11. 2020

XII. konference AKUTNĚ.CZ se konala 21. listopadu 2020 v on-line podobě. Níže uvádíme přehled posterů prezentovaných v rámci této události.

Hdnotící komise lékařské sekce: doc. MUDr. Jan Beneš, Ph.D. - za akademické pracovníky, MUDr. Olga Smékalová - za pracovníky se specializovanou způsobilostí, MUDr. Jitka Chlupová - za pracovníky ve specializačním vzdělávání, Sekce mladých anesteziologů a intenzivistů.

Hodnotící komise sesterské sekce: Mgr. Markéta Bodzašová, Mgr. Mario Pytel, DiS., Mgr. Markéta Říhová, MBA.

27. 11. 2020

Přinášíme Vám sborník přednášek z XII. konference AKUTNĚ.CZ z NLZP sekce, která se konala 21. listopadu 2020 vzhledem k epidemiologické situaceiv on-line podobě. Přednášky jsou nyní k dispozici ve formě pdf, brzy přibudou i videozáznamy. Pokud byste si chtěli připomenout postery, můžete tak učinit v posterové sekci. 

18. 11. 2020

Přinášíme Vám sborník přednášek z XII. konference AKUTNĚ.CZ, která se konala 21. listopadu 2020 vzhledem k epidemiologické situace v on-line podobě. Přednášky jsou nyní k dispozici jak ve formě pdf, brzy přibudou i videozáznamy. Pokud byste si chtěli připomenout dění v on-line prostoru, tak nahlédněte do naší reportáže nebo posterové sekce. 

22. 10. 2020

Přinášíme Vám sborník přednášek z XII. Mezinárodního kongresu úrazové chirurgie a soudního lékařství, který se konal 3.-4. září 2020 v Mikulově. Přednášky jsou zatím dostupné ve formátu pdf. Co se na této konferenci dělo, si můžete připomenout v naší reportáži

8. 9. 2020

Během podzimního víkendu 3. - 4. 10. 2020 probíhá Kurz urgentní medicíny. Jeho teoretická část je letos on-line formou. Zde naleznete přednášky zatím ve formě pdf, později přiudou i videozáznamy. Pokud byste si chtěli připomenou dění na KUM, nahlédněte do naší reportáže

4. 7. 2020

Přinášíme Vám záznam habilitační přednášky Martiny Kosinové, která se konala 19. června 2020 v Univerzitním kampusu v Brně, Bohunicích. 

18. 6. 2020

I přes letošní obtížnou situaci vám přinášíme sborník přednášek z 19. ročníku Brněnských dnů urgentní medicíny, které proběhly 21. - 22. května 2020 pomocí videopřenosu z Vzdělávacího a výcvikového střediska ZZS JMK. Přenos sledovali i naši reportéři, a tak vám můžeme nabídnout i stručnou reportáž k osvěžení dění na kongresu.  

6. 6. 2020

Přinášíme vám záznam habilitační přednášky Jozefa Klučky na téma Perioperační zajištění dýchacích cest up-to date, která se konala na Univerzitním kampusu v Brně Bohunicích. 

27. 4. 2020

Cílem projektu OrphanAnesthesia je zveřejnění doporučení pro anesteziologický management pacientů se vzácnými onemocněními. OrphanAnesthesia tedy doufá, že u těchto pacientů se zlepší bezpečnost anestezie. Všechna doporučení jsou publikována v angličtině https://www.orphananesthesia.eu/en/.
Portál AKUTNĚ.CZ vám přináší tato doporučení přeložená do českého jazyka. Překlady vznikly pod záštitou ČSARIM ČLS JEP a portálu AKUTNĚ.CZ.

Protože dostupné informace o léčbě vzácných onemocnění jsou často pouze strohé a ještě méně je známo o anesteziologickém managementu, projekt OrphanAnesthesia tyto dostupné informace spojuje. Tato doporučení předkládají tyto informace a slučují důkazy z literatury se zkušenostmi odborníků v oboru, aby co nejlépe prospěli všem lékařům zapojeným do péče o pacienty se vzácnými onemocněními. Každé doporučení je publikováno ve standardním formátu a bylo podrobeno vzájemnému hodnocení anesteziologem i specialistou na choroby.

27. 1. 2020

Přinášíme Vám sborník přednášek z přednáškového sálu Saphire z 22. ročníku Colours of Sepsis. Kongres se konal ve dne 27. - 31. ledna 2020 v Ostravě. Pro popis dění na konferenci neváhejte nahlédnout do naší reportáže. Přednášky jsou dostupné jako videozáznamy tak i ve formě pfd. . 

20. 1. 2020

Přinášíme Vám sborník záznamů webinářů Akutních střed pořádáných výukovým portálem AKUTNĚ.CZ v roce 2020. Proběhlé webináře jsou dostupné jako videozáznamy, sestříhané po prezentacích jednotlivých přednášejících.

Akutní středy 2024 Akutní středy 2023 Akutní středy 2022 Akutní středy 2021

17. 12. 2019

Přinášíme Vám sborník přednášek ze III. ročníku konference Dětské polytrauma, která se konala 27. listopadu 2019 v Ostravě. Přednášky jsou k dispozici ve formě pdf.

10. 12. 2019

Přinášíme Vám sborník přednášek z kongresu Mezioborového přístupu v hojení ran, který proběhl 28. - 29. 11. 2019. Přednášky jsou nyní k dispozici ve formě pdf. 

19. 11. 2019

Přinášíme Vám sborník přednášek z nelékařské sekce XI. Konference AKUTNĚ.CZ, která se konala 16. listopadu 2019 v Brně v Univerzitním kampusu Bohunice. Přednášky jsou nyní k dispozici ve formě videozáznamů a pdf. 

17. 11. 2019

Přinášíme Vám sborník přednášek z lékařské sekce XI. konference AKUTNĚ.CZ, která se konala 16. listopadu 2019 v Brně v Univerzitním kapusu Bohunice. Přednášky jsou nyní k dispozici ve formě pdf i jako záznamy přednášek.

23. 9. 2019

Přinášíme Vám sborník přednášek z XI. Mezinárodního kongresu úrazové chirurgie a soudního lékařství, který se konal 5.-6. září 2019 v hotelu Galant v Mikulově. Přednášky jsou nyní k dispozici ve formě pdf, záznamy přednášek budou přidány zanedlouho. Pokud byste si chtěli osvěžit dění v podzimním Mikulově, nevaháhejte nahlédnout do naší reportáže

26. 5. 2019

Přinášíme Vám sborník přednášek z 18. Brněnských dní urgentní medicíny, které se konaly 24. - 26. dubna v Mikulově. Přednášky jsou k dispozici ve formě pdf.

19. 5. 2019

Přinášíme Vám sborník přednášek ze VII. Kongresu traumatologie a muskuloskeletální radiologie, který se konal 4. - 5. dubna 2019 v Brně v hotelu Myslivna. Přednášky jsou k dispozici ve formě pdf. Pokud byste si chtěli osvěžit dění na kongresu, neváhejte nahlédnout do naší reportáže. 

26. 4. 2019

Přinášíme Vám sborník přednášek ze setkání ku příležitosti 50 let od založení ARO v Opavě, které se uskutečnilo 18. 3. 2019. Přednášky jsou dostupné ve formě pdf.

13. 4. 2019

Přinášíme Vám sborník přednášek z Kurzu urgentní medicíny (KUM), který se konal 13. - 14. dubna na Univerzitním kampuse v Brně. Přednášky jsou nyní dostupné ve formě pdf. Více o dění na KUM se dozvíte v naší reportáži

9. 4. 2019

Přinášíme Vám sborník přednášek ze VII. Brněnského ORL dne, který se konal 8. února 2019 v Brně. Přednášky jsou k dispozici ve formě pdf. 

7. 4. 2019

Přinášíme Vám sborník přednášek ze 3. Setkání Mladých anesteziologů, které se konalo 6. dubna 2019 v Ostravě.  Přednášky jsou k dispozici ve formě pdf. Více o dění na konferenci najdete v naší reportáži.

5. 4. 2019

Přinášíme Vám sborník přednášek z konference Telemedicína 2019, Který se konal 18. března 2019 v hotelu Myslivna. Přednášky jsou dostupné ve formě pdf. Krátké ohlédnutí za kongresem najdete v naší reportáži.  

25. 3. 2019

Přinášíme Vám sborník přednášek ze III. mezioborového kongresu - Spolupráce IZS při MU a katastrofách – bezpečnost v regionech – cvičení vs. realita. Poslední únorový den se konal tento kongres z hotelu myslivna v Brně. Přednášky jsou dostupné ve formátu pdf. 

2. 2. 2019

Přinášíme Vám sborník přednášek z workshopu Airway Academy s názvem Jak jednoduše nemít "difficult day", který se konal 1. 2. 2019 při 21. ročníku Colours of Sepsis v Ostravě. Neváhejte nahlédnout do naší reportáže, kde je dění na workshopu přehledně zmapováno.  

30. 1. 2019

Přinášíme Vám sborník přednášek z kongresu Colours of Sepsis, který se konanal v Ostravě ve dnech 28. 1. - 1. 2. 2019. Sdělení z kongresového sálu Saphire jsou dostupná ve formátu pdf i záznamů přednášek, sestříhaných z jubilejního 10. online přenosu AKUTNĚ.CZ z Colours of Sepsis. Pokud byste se chtěli dozvědět zajímavosti z kongresu neváhejte nahlédnout do naší reportáže. - I. část, II. část, III. část

28. 1. 2019

Přinášíme Vám sborník přednášek z 1. Dne mladých intenzivistů, který se konal při kongresu Colours of Sepsis 2019, v Ostravě. Přednášky jsou dostupné ve formátu pdf. Pokud by Vás více zajímalo dění v průběhu celého dne, neváhejte nahlédnout do naší reportáže

23. 1. 2019

Přinášíme Vám sborník přednášek z Konference Válečné medicíny, která se konala 1. 12. 2018 v Hradci Králové. Přednášky jsou nyní k dispozici jak ve formě videozáznamů. 

22. 12. 2018

Jako dárek k blížícím se Vánocům Vám přinášíme sborník přednášek ze sesterské sekce konference konané ke 40. výročí lůžkové stanice ARO Liberec. Přednášky jsou dostupné ve formě pdf. 

19. 12. 2018

Přinášíme Vám sborník přednášek z lékařské sekce konference konané ke 40. výročí vzniku lůžkové stanice ARO Liberec. Přednášky jsou dostupné ve formátu pdf. Pokud byste si chtěli osvěžit dění na kongresu, nahlédněte do naší reportáže.

17. 12. 2018

Přinášíme Vám záznam přednášky Lukase Drabauera, která se konala 13. 12. 2018 na Univerzitním kampusu Bohunice. Pokud Vás zajímá simulační medicína, neváhejte nahlédnout.