Akutní středy 2020

Přinášíme Vám sborník záznamů webinářů Akutních střed pořádáných výukovým portálem AKUTNĚ.CZ v roce 2020. Proběhlé webináře jsou dostupné jako videozáznamy, sestříhané po prezentacích jednotlivých přednášejících.

Akutní středy 2024 Akutní středy 2023 Akutní středy 2022 Akutní středy 2021

1. akutní středa: 20. 5. 2020

Základní informace o SARS-CoV-2 a COVID-19: Pohled intenzivisty

(vytvořeno: 26.5.2020, poslední úpravy: 27.9.2022)
Beneš Jan Plzeň
Malá Miriam Brno

Základní informace o SARS-CoV-2 a COVID-19: Diskuze

(vytvořeno: 26.5.2020, poslední úpravy: 27.9.2022)

2. akutní středa: 3. 6. 2020

Pacient s podezřením na COVID-19, klinický obraz a triáž

(vytvořeno: 12.8.2022, poslední úpravy: 27.9.2022)
Kratochvíl Milan Brno

Používání a možnosti ochranných pomůcek

(vytvořeno: 14.4.2021, poslední úpravy: 27.9.2022)
Smékalová Olga Plzeň

2. akutní středa - Diskuze

(vytvořeno: 14.4.2021, poslední úpravy: 27.9.2022)

3. akutní středa: 17. 6. 2020

Anesteziologická péče u COVID-19 pozitivního pacienta

(vytvořeno: 12.8.2022, poslední úpravy: 27.9.2022)
Bláha Jan Praha

Zajištění dýchacích cest u COVID-19 pozitivního pacienta

(vytvořeno: 24.11.2021, poslední úpravy: 27.9.2022)
Otáhal Michal Praha

3. akutní středa - Diskuze

(vytvořeno: 24.11.2021, poslední úpravy: 27.9.2022)

4. akutní středa: 1. 7. 2020

Jak na vnitřní prostředí a acidobázi

(vytvořeno: 20.4.2022, poslední úpravy: 27.9.2022)
Duška František Praha

5. akutní středa: 5. 8. 2020

Koagulace a viskoelastické metody

(vytvořeno: 16.9.2020, poslední úpravy: 27.9.2022)
Zýková Ivana Liberec

6. akutní středa: 2. 9. 2020

Dostál Pavel Hradec Králové

7. akutní středa: 16. 9. 2020

Máca Jan Ostrava

8. akutní středa: 30. 9. 2020

Analgézie na ICU

(vytvořeno: 6.10.2022)
Gabrhelík Tomáš Zlín

Sedace na ICU

(vytvořeno: 6.10.2022)
Stibor Bronislav Baden bei Wien

8. akutní středa - Diskuze

(vytvořeno: 8.10.2022)

9. akutní středa: 14. 10. 2020

Balík Martin Praha

10. akutní středa: 11. 11. 2020

Mach Dušan Nové Město na Moravě

11. akutní středa: 25. 11. 2020

Náhrada funkce ledvin v intenzivní péči: od A do Z

(vytvořeno: 9.12.2020, poslední úpravy: 27.9.2022)
Chvojka Jiří Plzeň

12. akutní středa: 9. 12. 2020

Nutriční podpora u kriticky nemocných - zaostřeno na akutní fázi

(vytvořeno: 13.1.2021, poslední úpravy: 27.9.2022)
Kula Roman Ostrava

20. 1. 2020
Akutní středy
webinář
COVID-19
SARS-COV-2
Zpět