Základní informace o SARS-CoV-2 a COVID-19: Epidemiologické a infektologické souvislosti