Nadační fond AKUTNĚ.CZ

... byl zřízen Masarykovou univerzitou v Brně za účelem rozvoje vzdělávání v oblasti akutní medicíny a internetového výukového a publikačního portálu AKUTNĚ.CZ. Za tímto účelem získává finanční prostředky zejména z darů fyzických a právnických osob a z výtěžků dobročinných akcí. Hospodaření nadačního fondu a poměry v něm se řídí zákonem č. 227/1997 Sb. o nadacích a dalšími obecně závaznými právními předpisy, zřizovací listinou nadačního fondu a statutem fondu. Činnost nadačního fondu a správa majetku jsou řízeny devítičlennou správní radou.

Vaši podporu můžete formou nadačních darů směřovat na účet 555 000 100 /5500 vedený u Raiffeisen Banky.

Uvítáme Vaše návrhy na podporu či spolupráci. V případě zájmu kontaktujte prosím Petra Štourače, předsedu správní rady NF AKUTNĚ.CZ.

Bio
  • Narozen v roce 1977 v Brně
  • Publicista, stand-up komik a reklamní textař
  • Vystupuje ve stand-up pořadech Na stojáka a NaMikrofon
  • Žije v Brně. Je ženatý, má dvě děti, ale jen jedny nervy

Aktivity podpořené nadačním fondem AKUTNĚ.CZ

Nadační fond AKUTNĚ.CZ podporuje celou řadu aktivit, které mají za cíl usnadnit studentům a lékařům přístup ke vzdělání, osobní rozvoj a rovněž působení na poli vědy a výzkumu.

K pravidelným činnostem, na které náš Nadační fond vynakládá své prostředky, patří tvorba reportáží z vybraných kongresů, které uveřejňujeme na stránkách portálu AKUTNĚ.CZ. Vznik interaktivních algoritmů rovněž náleží, společně s cenami pro výherce soutěže o nejlepší algoritmus roku, do portfolia aktivit podpořených naším Nadačním fondem.

Každoročně se snažíme finančně motivovat studenty a mladé lékaře k účasti na mezinárodní soutěži zdravotnických záchranných služeb Rallye Rejvíz. 

Kurzy zaměřené na simulace kritických stavů umožňují účastníkům vyzkoušet si situace, které se nedají naučit z knih. I proto náš Nadační fond poskytuje SIM Travel Grant, který podpořeným zájemcům pokrývá účastnické poplatky a případně i náklady na cestu a ubytování spojené s účastí na podobných kurzech.

Vědeckovýzkumnou činnost studentů a mladých lékařů náš Nadační fond subvencuje pravidelným vyhlašováním soutěže o Cenu Jiřího Macha za nejlepší publikaci pracovníka do 35 let a také vyhlašováním Grantu na podporu studentského výzkumu na LF MU, ve kterém mohou úspěšní uchazeči získat pro svůj výzkumný projekt až 120 tis. Kč.

Všechny naše aktivity