Program Nadačního fondu AKUTNĚ.CZ – výtah ze statutu

Nadační fond AKUTNĚ.CZ je právnickou osobou. Jeho poměry se řídí zákonem č. 227/1997 Sb. o nadacích, nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými právními předpisy, zřizovací listinou nadačního fondu a statutem nadačního fondu.

Cíle nadačního fondu

Nadační fond AKUTNĚ.CZ byl zřízen Masarykovou univerzitou se sídlem Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, za účelem:

a) obecného rozvoje vzdělávání v oblasti akutní medicíny
b) rozvoje vzdělávání, vědy, výzkumu a vývoje na Masarykově univerzitě
c) rozvoje internetového výukového a publikačního portálu AKUTNĚ.CZ

Za tímto účelem získává finanční prostředky zejména z darů fyzických a právnických osob a z výtěžků dobročinných akcí.

Činnost NF AKUTNĚ.CZ

1. Používání a zhodnocování majetku fondu výlučně v souladu s § 21 a § 23 zák. č. 227/1997 Sb., správa majetku nadačního fondu.
2. Vyhodnocování projektů za účelem poskytování finančních prostředků, vyhodnocování využití poskytnutých prostředků.
3. Provozování a rozvoj internetového výukového a publikačního portálu AKUTNĚ.CZ [ISSN 1803-179X]  http://www.akutne.cz
4. Veřejná prezentace výsledků činnosti fondu, a to i ve vztahu k dárcům.

Řízení činnosti a správa majetku

Majetek NF AKUTNĚ.CZ spravuje devítičlenná správní rada, která zároveň řídí jeho činnost, rozhoduje o všech záležitostech nadačního fondu a je statutárním orgánem NF. Příspěvky z prostředků NF lze poskytovat výhradně na základě rozhodnutí správní rady v souladu s účelem, pro který byl NF zřízen.