Partneři

Nadační fond AKUTNĚ.CZ podporuje celou řadu aktivit, které mají za cíl usnadnit studentům a lékařům přístup ke vzdělání, osobní rozvoj a rovněž působení na poli vědy a výzkumu. To by však nebylo možné bez podpory našich partnerů, kterým tímto děkujeme.