Nutriční podpora u kriticky nemocných - zaostřeno na akutní fázi