XI. konference AKUTNĚ.CZ - sborník přednášek lékařské sekce

Přinášíme Vám sborník přednášek z lékařské sekce XI. konference AKUTNĚ.CZ, která se konala 16. listopadu 2019 v Brně v Univerzitním kapusu Bohunice. Přednášky jsou nyní k dispozici ve formě pdf i jako záznamy přednášek.

XI. Konference AKUTNĚ.CZ - Aula 22

Cvachovec Karel Praha

TOP publikace v oboru anesteziologie a intenzivní medicína

(vytvořeno: 17.11.2019, poslední úpravy: 29.11.2019)
Klučka Jozef Brno

Ach ta antibiotika...

(vytvořeno: 17.11.2019, poslední úpravy: 29.11.2019)
Kula Roman Ostrava

Ketamin, lék pro 21. století

(vytvořeno: 17.11.2019, poslední úpravy: 29.11.2019)
Křikava Ivo Brno

ERAS

(vytvořeno: 17.11.2019, poslední úpravy: 29.11.2019)
Vymazal Tomáš Praha

Přináší moderní technika vyšší kontrolu nad anesteziologickou péčí?

(vytvořeno: 17.11.2019, poslední úpravy: 29.11.2019)
Stern Michael Praha

Management enterální výživy v intenzivní péči

(vytvořeno: 17.11.2019, poslední úpravy: 29.11.2019)
Káňová Marcela Ostrava

Hodnocení fluid responzivity – quo vadis?

(vytvořeno: 17.11.2019, poslední úpravy: 29.11.2019)
Beneš Jan Plzeň

Léčba septického šoku – nové strategie na obzoru?

(vytvořeno: 17.11.2019, poslední úpravy: 29.11.2019)
Stibor Bronislav Baden bei Wien

Trombóza spojená s centrálním žilním katetrem

(vytvořeno: 17.11.2019, poslední úpravy: 29.11.2019)
Škulec Roman Ústí nad Labem

Báječná léta s alkoholem v intenzivní medicíně

(vytvořeno: 29.11.2019, poslední úpravy: 29.11.2019)
Ševčík Pavel Ostrava
Maleňák Filip

XI. Konference AKUTNĚ.CZ - Posluchárna A11/334

Tipy a triky v zajištění dítěte k anestezii

(vytvořeno: 17.11.2019, poslední úpravy: 18.11.2019)
Nedomová Barbora Bratislava

Úskalí primárních i sekundárních transportů u dětí

(vytvořeno: 17.11.2019, poslední úpravy: 29.11.2019)
Köppl Jozef Bratislava

PROČ má být anesteziolog hravý – nikdy nevíš, kdy se ti to bude hodit!

(vytvořeno: 18.11.2019, poslední úpravy: 29.11.2019)
Otáhal Michal Praha

Tomáš Henlín a jeho hračka – LMA aneb co bychom tam ještě strčili?

(vytvořeno: 18.11.2019, poslední úpravy: 29.11.2019)
Henlín Tomáš Praha
Dadák Lukáš Brno
Brožek Tomáš Praha
Otáhal Michal Praha
Čiernik Jan Brno
Kubalová Jana Brno

Anesteziolog a nesledovaná gravidita na porodním sále

(vytvořeno: 18.11.2019, poslední úpravy: 29.11.2019)
Nosková Pavlína Praha

Klinické dopady hypovitaminózy D v peripartálním období

(vytvořeno: 18.11.2019, poslední úpravy: 29.11.2019)
Seidlová Dagmar Brno

Kontroverze časné poporodní anestezie

(vytvořeno: 18.11.2019, poslední úpravy: 29.11.2019)
Bláha Jan Praha

Úskalí vysoce rizikového císařského řezu mimo perinatologické centrum

(vytvořeno: 18.11.2019, poslední úpravy: 29.11.2019)
Mannová Jitka Havlíčkův Brod

XI. Konference AKUTNĚ.CZ - Sekce mladých anesteziologů a intenzivistů

Hudáček Kamil Brno
Bláha Jan Praha
Jelínek Milan Brno
Knoppová Lenka Brno
Máca Jan Ostrava
Kratochvíl Milan Brno
Dostál Pavel Hradec Králové
Henlín Tomáš Praha
Štěpán Martin Plzeň
Gabrhelík Tomáš Zlín
Voháňková Irena Brno
Vojtíšek Tomáš Brno

17. 11. 2019
Konference AKUTNĚ.CZ
sborník přednášek
Zpět