XIII. konference AKUTNĚ.CZ - sborník přednášek

Přinášíme Vám sborník přednášek z XIII. Konference AKUTNĚ.CZ, která proběhla 20. 11. 2021 v Univerzitním kampusu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Obsahem jsou přednášky hlavního programu, paralelní sekce, SMAI a NLZP sekce.

XIII. Konference AKUTNĚ.CZ - hlavní program

XIII. Konference AKUTNĚ.CZ - hlavní program - slavnostní zahájení

(vytvořeno: 4.12.2021, poslední úpravy: 5.12.2021)

Korunovaný virus. Poučení?

(vytvořeno: 23.11.2021, poslední úpravy: 5.12.2021)
Ševčík Pavel Ostrava

Medicína založená na důkazech - kde jsme a jak jsme se sem dostali?

(vytvořeno: 23.11.2021, poslední úpravy: 5.12.2021)
Cvachovec Karel Praha

To nejlepší z monitoringu článků AKUTNĚ.CZ

(vytvořeno: 23.11.2021, poslední úpravy: 5.12.2021)
Klučka Jozef, Skříšovská Tamara Brno

Perioperační medicína, proč má význam uvažovat o změně paradigmatu

(vytvořeno: 23.11.2021, poslední úpravy: 5.12.2021)
Beneš Jan, Smékalová Olga, Zatloukal Jan Plzeň

Kontrola horečky u septických pacientů

(vytvořeno: 23.11.2021, poslední úpravy: 5.12.2021)
Kula Roman Ostrava

Kognitivní dysfunkce u seniorů up-to-date

(vytvořeno: 23.11.2021, poslední úpravy: 5.12.2021)
Gabrhelík Tomáš, Nekvindová Klára Zlín

Driving pressure není můj cíl

(vytvořeno: 23.11.2021, poslední úpravy: 5.12.2021)
Máca Jan Ostrava

Význam endoteliálního glykokalyxu v intenzivní péči

(vytvořeno: 23.11.2021, poslední úpravy: 5.12.2021)
Astapenko David Hradec Králové

Aktuální otázky sedace kriticky nemocných dospělých

(vytvořeno: 23.11.2021, poslední úpravy: 5.12.2021)
Stibor Bronislav Baden bei Wien, Rakousko

Význam Point of Care Ultrasound napříč věkovými skupinami.

(vytvořeno: 23.11.2021, poslední úpravy: 5.12.2021)
Škulec Roman Ústí nad Labem

Význam prevence k PNP

(vytvořeno: 23.11.2021, poslední úpravy: 5.12.2021)
Dvořák Marek Pardubice

Překlady pacientů na či ze “spádových zdravotnických zařízení”

(vytvořeno: 23.11.2021, poslední úpravy: 5.12.2021)
Pařízková-Černá Renata Hradec Králové

Překlady pacientů na či ze “spádových zdravotnických zařízení

(vytvořeno: 4.12.2021, poslední úpravy: 8.12.2021)
Pařízková-Černá Renata Hradec Králové

XIII. Konference AKUTNĚ.CZ - hlavní program - zakončení programu

(vytvořeno: 4.12.2021, poslední úpravy: 4.12.2021)

XIII. Konference AKUTNĚ.CZ - paralelní bloky

Blažek Daniel, Djakow Jana Hořovice, Praha

Kontinuálne eliminačné metódy v praxi

(vytvořeno: 23.11.2021, poslední úpravy: 5.12.2021)
Jankó Viktor Bratislava

Specifika dětské regionální anestezie a analgezie

(vytvořeno: 23.11.2021, poslední úpravy: 5.12.2021)
Křikava Ivo Brno

Neuroprotektivní péče v prostředí dětské JIP

(vytvořeno: 23.11.2021, poslední úpravy: 5.12.2021)
Fremuth Jiří Plzeň

Co nám (ne)přinesl COVID v oblasti porodnické anestezie

(vytvořeno: 23.11.2021, poslední úpravy: 5.12.2021)
Bláha Jan Praha
Seidlová Dagmar Brno

Shaken adult syndrom u těhotné

(vytvořeno: 23.11.2021, poslední úpravy: 5.12.2021)
Bauerová Alena Praha

Neurologické komplikace a neuroaxiální punkce v porodnictví

(vytvořeno: 23.11.2021, poslední úpravy: 5.12.2021)
Nosková Pavlína Praha

Nikdy nebuď zaskočen… aneb proč se stále opakovat?

(vytvořeno: 23.11.2021, poslední úpravy: 5.12.2021)
Otáhal Michal Praha
Dadák Lukáš Brno

Fibrooptická intubace, jak na to? TIPY & TRIKY

(vytvořeno: 23.11.2021, poslední úpravy: 5.12.2021)
Brožek Tomáš Praha

Supraglotického zajištění DC – LMA, TIPY & TRIKY

(vytvořeno: 23.11.2021, poslední úpravy: 5.12.2021)
Brožek Tomáš Praha

Infraglotického zajištění DC – koniotomie, BACT, TIPY & TRIKY

(vytvořeno: 23.11.2021, poslední úpravy: 5.12.2021)
Otáhal Michal Praha
Čiernik Jan Brno

Intraoseální přístup, jak na to? TIPY & TRIKY

(vytvořeno: 23.11.2021, poslední úpravy: 5.12.2021)
Kubalová Jana Brno

365 dní Simulačního centra

(vytvořeno: 24.11.2021, poslední úpravy: 5.12.2021)
Štourač Petr Brno

SIMUportfolio a jeho komponenty

(vytvořeno: 24.11.2021, poslední úpravy: 5.12.2021)
Komenda Martin Brno

Aspekty provozu velkého simulačního centra

(vytvořeno: 24.11.2021, poslední úpravy: 5.12.2021)
Dvořáček Jan Brno

Co je nového v simulační medicíně?

(vytvořeno: 24.11.2021, poslední úpravy: 5.12.2021)
Stern Michael Praha

XIII. Konference AKUTNĚ.CZ - právní aspekty v oboru AIM aneb jakým chybám lze předejít

Informovaný souhlas a premedikace

(vytvořeno: 24.11.2021, poslední úpravy: 5.12.2021)
Bláha Jan Praha

Anesteziologický záznam a dokumentace na ICU

(vytvořeno: 24.11.2021, poslední úpravy: 5.12.2021)
Pařízková-Černá Renata Hradec Králové

Problematika práva na nepřetržitou přítomnost rodiče

(vytvořeno: 24.11.2021, poslední úpravy: 5.12.2021)
Štourač Petr Brno

Nejčastější stížnosti na anesteziologický tým

(vytvořeno: 24.11.2021, poslední úpravy: 5.12.2021)
Zemanová Jitka Brno

Problematika stanovení mozkové smrti

(vytvořeno: 24.11.2021, poslední úpravy: 5.12.2021)
Balík Martin Praha

Dárci orgánů

(vytvořeno: 24.11.2021, poslední úpravy: 5.12.2021)
Kieslichová Eva Praha

Problematika umírání a marné terapie

(vytvořeno: 24.11.2021, poslední úpravy: 5.12.2021)
Kratochvíl Milan Brno

Nejčastější stížnosti a žaloby na lékaře RLP

(vytvořeno: 24.11.2021, poslední úpravy: 5.12.2021)
Škulec Roman Praha

Nejčastější stížnosti a žaloby na intenzivistu

(vytvořeno: 24.11.2021, poslední úpravy: 5.12.2021)
Beneš Jan Plzeň

Soudní spory v medicíně pohledem právníka

(vytvořeno: 24.11.2021, poslední úpravy: 5.12.2021)
Těšínová Jolana Brno

Soudní spory pohledem soudního znalce

(vytvořeno: 24.11.2021, poslední úpravy: 5.12.2021)
Zvoníček Václav Praha
Wittenbergová Eva Ústí nad Labem

Propedeutika v novém

(vytvořeno: 24.11.2021, poslední úpravy: 5.12.2021)
Janků Martin Brno

Student as a Teacher

(vytvořeno: 24.11.2021, poslední úpravy: 5.12.2021)
Prokopová Tereza Brno

StartGyn

(vytvořeno: 24.11.2021, poslední úpravy: 5.12.2021)
Weinberger Vít, Havránek Emil, Anton Matěj Brno

Debriefing v pregraduální výuce

(vytvořeno: 24.11.2021, poslední úpravy: 5.12.2021)
Vafková Tereza Brno

24. 11. 2021
XIII. Konference AKUTNĚ.CZ
konference
akutně
AIM
Zpět