Význam Point of Care Ultrasound napříč věkovými skupinami.