Problematika práva na nepřetržitou přítomnost rodiče