XII. konference AKUTNĚ.CZ NLZP sekce - sborník přednášek

Přinášíme Vám sborník přednášek z XII. konference AKUTNĚ.CZ z NLZP sekce, která se konala 21. listopadu 2020 vzhledem k epidemiologické situaceiv on-line podobě. Přednášky jsou nyní k dispozici ve formě pdf, brzy přibudou i videozáznamy. Pokud byste si chtěli připomenout postery, můžete tak učinit v posterové sekci. 

XII. Konference AKUTNĚ.CZ - nelékařská sekce

Slavnostní zahájení

(vytvořeno: 29.11.2020, poslední úpravy: 22.4.2021)

Práce sestry v minulém století

(vytvořeno: 24.11.2020, poslední úpravy: 29.11.2020)
Dresslerová Jitka Brno

Novinky z České asociace sester

(vytvořeno: 24.11.2020, poslední úpravy: 29.11.2020)
Pytel Mário Brno

Význam finanční a zdravotní gramotnosti ve vzdělávání NLZP

(vytvořeno: 24.11.2020, poslední úpravy: 29.11.2020)
Pokorná Andrea Brno

Domácí plicní ventilace včera a dnes

(vytvořeno: 24.11.2020, poslední úpravy: 29.11.2020)
Mičudová Erna Brno
Nekudová Jana Brno

Simulační centrum pohledem technika výuky

(vytvořeno: 24.11.2020, poslední úpravy: 29.11.2020)
Dvořáček Jan Brno

Období COVID – zvláštnosti péče

(vytvořeno: 24.11.2020, poslední úpravy: 29.11.2020)
Mrkvičková Petra Hradec Králové

Význam PICC týmu v intenzivní péči

(vytvořeno: 24.11.2020, poslední úpravy: 29.11.2020)
Douglas Martina Olomouc

Úvod do celkové anestezie v pediatrii aneb jak děti usínají

(vytvořeno: 24.11.2020, poslední úpravy: 29.11.2020)
Kábelová Romana Brno

Eliminační metody v pediatrii

(vytvořeno: 24.11.2020, poslední úpravy: 29.11.2020)
Foralová Zuzana Brno

Praktický přístup k lékovým inkompatibilitám

(vytvořeno: 24.11.2020, poslední úpravy: 29.11.2020)
Rychlíčková Jitka Brno

Praktický přístup k lékovým inkompatibilitám - využití in-line filtrů

(vytvořeno: 24.11.2020, poslední úpravy: 29.11.2020)
Bártová Barbora Brno

Transformace oddělení urgentního příjmu na COVID RES

(vytvořeno: 24.11.2020, poslední úpravy: 29.11.2020)
Žáček Svatopluk Praha

Specifika péče o COVID pacienta

(vytvořeno: 24.11.2020, poslední úpravy: 29.11.2020)
Bodzašová Markéta Brno

Jak na COVID? V prvé řadě spojit síly

(vytvořeno: 24.11.2020, poslední úpravy: 29.11.2020)
Pochylá Romana Brno

Lze se připravit na mimořádnou událost?

(vytvořeno: 24.11.2020, poslední úpravy: 29.11.2020)
Flajšingrová Jana Brno

XII. Konference AKUTNĚ.CZ - studenti sobě

Zkušenosti s koordinací studentů v době 1. vlny pandemie COVID-19

(vytvořeno: 23.11.2020, poslední úpravy: 24.11.2020)
Janků Martin Brno

Propedeutika v praxi - od nápadu k realizaci

(vytvořeno: 23.11.2020, poslední úpravy: 29.11.2020)
Žižlavská Martina Brno

Tvorba interaktivních algoritmů AKUTNĚ.CZ z pohledu studenta

(vytvořeno: 23.11.2020, poslední úpravy: 29.11.2020)
Kramplová Tereza Brno

WikiSkripta - jak to bylo, jak to bude

(vytvořeno: 23.11.2020, poslední úpravy: 29.11.2020)
Štuka Čestmír Praha

27. 11. 2020
AKUTNĚ.CZ
sborník přednášek
on-line konference
Zpět