Praktický přístup k lékovým inkompatibilitám - využití in-line filtrů