Recenze, anotace knih

Michal Hájek: Hyperbarická medicína. Mladá fronta, 2017. ISBN: 978-80-204-4235-2.

Táňa Bulíková: EKG pro záchranáře nekardiology. Grada Publishing, 2015. ISBN: 978-80-247-5307-2.

Tomáš Tyll, Vlasta Dostálová, David Netuka. Neuroanestezie a základy neurointenzivní péče. Maxdorf, 2020. ISBN 978-80-7345-654-2.

Zuzana Urbanová, Milan Šamánek. Dětská kardiologie do kapsy. Mladá fronta, 2013. ISBN 978-80-204-3082-3.

Jan Janota, Zbyněk Straňák. Neonatologie. Mladá fronta, 2013. ISBN 978-80-204-2994-0.

Jana Martinková. Sportovní úrazy a přetížení pohybového aparátu sportem: praktický průvodce pro zdravotníky i laiky. Mladá fronta, 2013. ISBN 978-80-204-2454-9.

Marek Hakl. Léčba bolesti: současné přístupy k léčbě bolesti a bolestivých syndromů. 2., doplněné vydání. Mladá fronta, 2013. ISBN 978-80-204-2902-5.

Jan Novotný, Pavel Vítek. Onkologie v klinické praxi: standardní přístupy v diagnostice a léčbě vybraných zhoubných nádorů. Mladá fronta, 2012. ISBN 978-80-204-2663-5.

Luboš Kotík. Předoperační vyšetření dospělých. Mladá fronta, 2012. ISBN 978-80-204-2696-3.

Andrea Janíková, Michael Doubek. Jak si poradit s nádorovým onemocněním krve: pomocník pro pacienty nejen s leukemií či lymfomem. Mladá fronta, 2012. ISBN 978-80-204-2694-9.

Richard Rokyta. Léčba bolesti ve stáří. Mladá fronta, 2012. ISBN 978-80-204-2662-8.

Vladimír Zbořil, Milan Dastych, Lucie Prokopová. Biologická terapie v léčbě idiopatických střevních zánětů. Mladá fronta, 2012. ISBN 978-80-204-2656-7.

Aleš Tomek: Neurointenzivní péče: praktická příručka. Mladá fronta, 2012. ISBN 978-80-204-2659-8.

Vít Petrů. Dětská alergologie. Mladá fronta, 2012. ISBN 978-80-204-2584-3.

Viera Bajčiová. Vybrané kazuistiky nádorů u adolescentů a mladých dospělých. Mladá fronta, 2012. ISBN 978-80-204-2567-6.

Miloš Jeseňák, Zuzana Rennerová, Peter Bánovčin. Recidivujúce infekcie dýchacích ciest a imunomodulácia u detí. Mladá fronta, 2012. ISBN 978-80-204-2618-5.

Martin Haluzík, Ivan Rychlík. Léčba diabetu u pacientů s onemocněním ledvin a jater. Mladá fronta, 2012. ISBN 978-80-204-2671-0.

Martina Vašáková, Pavla Žáčková. Hrudní drenáže krok za krokem. Maxdorf, 2012. ISBN 978-80-7345-278-0.

Jan Vojáček. Akutní kardiologie do kapsy: přehled současných diagnostických a léčebných postupů v akutní kardiologii. Mladá fronta, 2011. ISBN 978-80-204-2479-2.

David Korpas. Kardiostimulační technika. Mladá fronta, 2011. ISBN 978-80-204-2492-1.

Marek Hakl. Léčba bolesti: současné přístupy k léčbě bolesti a bolestivých syndromů. Mladá fronta, 2011. ISBN 978-80-204-2473-0.

Tomáš Binder, Blanka Vavřinková. Těhotná v ordinaci negynekologa. Mladá fronta, 2011. ISBN 978-80-204-2518-8.

Jiří Málek, Pavel Ševčík. Léčba pooperační bolesti. Mladá fronta, 2009. ISBN 978-80-204-1981-1.