XII. konference AKUTNĚ.CZ – postery

XII. konference AKUTNĚ.CZ se konala 21. listopadu 2020 v on-line podobě. Níže uvádíme přehled posterů prezentovaných v rámci této události.

Hdnotící komise lékařské sekce: doc. MUDr. Jan Beneš, Ph.D. - za akademické pracovníky, MUDr. Olga Smékalová - za pracovníky se specializovanou způsobilostí, MUDr. Jitka Chlupová - za pracovníky ve specializačním vzdělávání, Sekce mladých anesteziologů a intenzivistů.

Hodnotící komise sesterské sekce: Mgr. Markéta Bodzašová, Mgr. Mario Pytel, DiS., Mgr. Markéta Říhová, MBA.

Lékařská sekce

MUDr. Eva Klabusayová, MUDr. Václav Vafek, doc. MUDr. Jozef Klučka, MUDr. Milan Kratochvíl, MUDr. Petr Dominik, prof. MUDr. Petr Štourač Ph.D. Klinika dětské anesteziologie a resuscitace, FN Brno a LF MU, Brno

Sesterská sekce

ID 001: Specifika předoperační péče u dětí

(vytvořeno: 1.9.2022, poslední úpravy: 1.9.2022)
Bc. Monika Kummerová, Mgr. et Mgr. Andrea Menšíková, Mgr. Markéta Říhová, MBA Fakultní nemocnice Brno a LF MU, Brno

ID 002: Diagnostika SARS-CoV-2

(vytvořeno: 1.9.2022, poslední úpravy: 1.9.2022)
Bc. Veronika Pfeiferová, Bc. Zuzana Maňáková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, FN Brno a LF MU, Brno
Mgr. Monika Hangyová Klinika dětské anesteziologie a resuscitace, FN Brno a LF MU, Brno
Mgr. Branislav Moravčík, MBA Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, FN Brno a LF MU, Brno
PhDr. Jana Toufarová, Eva Perleczká, DiS. Interní gastroenterologická klinika, FN Brno a LF MU, Brno

28. 11. 2020
Zpět