XV. Konference AKUTNĚ.CZ - lékařská sekce

Přinášíme Vám sborník přednášek z XV. konference AKUTNĚ.CZ, která se konala 25. 11. v areálu Univerzitního kampusu LF MU v Brně!

Slavnostní zahájení

Slavnostní zahájení

(vytvořeno: 6.12.2023, poslední úpravy: 6.12.2023)

Hlavní program lékařské sekce

Stálice konferencí AKUTNĚ.CZ I

Mendelova polární stanice, Antarktida, 2023

(vytvořeno: 6.12.2023, poslední úpravy: 6.12.2023)
Máca Jan Ostrava

Mendelova polární stanice, Antarktida, 2023

(vytvořeno: 6.12.2023, poslední úpravy: 6.12.2023)
Máca Jan Ostrava
Klučka Jozef Brno, Kyjov

Autofagie u kriticky nemocných

(vytvořeno: 28.11.2023)
Kula Roman st. Ostrava

AKUTNĚ.CZ spojuje

Beneš Jan Plzeň
Truhlář Anatolij Hradec Králové

Mělo by se ARO cvičit v KPR?

(vytvořeno: 28.11.2023)
Stern Michael Praha

Vycházející hvězdy

Hemostáza trochu jinak

(vytvořeno: 28.11.2023)
Durila Miroslav Praha
Dvořák Marek Hradec Králové
Bakalář Bohumil Praha

Stálice konferencí AKUTNĚ.CZ II

Stibor Bronislav Baden bei Wien
Nalos Daniel Ústí nad Labem
Ševčík Pavel Ostrava

Paralelní program lékařské sekce

Pediatrická anestezie a intenzivní péče

Paliativní péče v prostředí dětské JIP

(vytvořeno: 27.11.2023, poslední úpravy: 27.11.2023)
Rozsíval Pavel Ústí nad Orlicí

Popáleniny u dětí

(vytvořeno: 27.11.2023, poslední úpravy: 27.11.2023)
Divák Jan Ostrava

Kardioanestezie u dětí

(vytvořeno: 27.11.2023, poslední úpravy: 27.11.2023)
Gabriel O., Vymazal Tomáš Praha

Časná diagnostika sepse u dětí

(vytvořeno: 27.11.2023, poslední úpravy: 27.11.2023)
Dominik Petr Brno

Život zachraňující úkony – JAK NA TO?

Predikce DAM, algoritmy, videolaryngoskop

(vytvořeno: 27.11.2023, poslední úpravy: 27.11.2023)
Horejsek Jan Praha

Supraglotické zajištění DC - LMA

(vytvořeno: 27.11.2023, poslední úpravy: 27.11.2023)
Werner Jakub Hradec Králové

Fibrooptická intubace

(vytvořeno: 27.11.2023, poslední úpravy: 27.11.2023)
Brožek Tomáš Praha

Infraglotické zajištění DC - koniotomie, BACT

(vytvořeno: 27.11.2023, poslední úpravy: 27.11.2023)
Otáhal Michal Praha

Specifika zajištění DC v dětském věku

(vytvořeno: 27.11.2023, poslední úpravy: 27.11.2023)
Klabusayová Eva Brno

Intraoseální přístup

(vytvořeno: 27.11.2023, poslední úpravy: 27.11.2023)
Kubalová Jana Zlín

Vzdělávání

Medicínské chyby - jak na ně, co s nimi?

(vytvořeno: 27.11.2023, poslední úpravy: 27.11.2023)
Skříšovská Tamara Brno

Faculty development

(vytvořeno: 27.11.2023, poslední úpravy: 27.11.2023)
Djakow Jana Hořovice, Brno

Feedback či debriefing a jiná úskalí vzdělávání

(vytvořeno: 27.11.2023, poslední úpravy: 27.11.2023)
Peřan David Praha

Netechnické dovednosti v přednemocniční péči

(vytvořeno: 27.11.2023, poslední úpravy: 27.11.2023)
Sýkora Roman Karlovy Vary

Porodnická anestezie a intenzivní péče

Porodnická analgezie

(vytvořeno: 27.11.2023, poslední úpravy: 27.11.2023)
Nosková Pavlína Praha

Anestezie u císařského řezu

(vytvořeno: 27.11.2023, poslední úpravy: 27.11.2023)
Bláha Jan

Anestezie a analgezie po porodu

(vytvořeno: 27.11.2023, poslední úpravy: 27.11.2023)
Mannová Jitka Havlíčkův Brod

Porodnické emergence

(vytvořeno: 27.11.2023, poslední úpravy: 27.11.2023)
Seidlová Dagmar Brno

Sekce mladých anesteziologů a intenzivistů

Blok I

Předoperační optimalizace

(vytvořeno: 27.11.2023, poslední úpravy: 27.11.2023)
Bláha Jan Praha

Strach a úzkost z operace

(vytvořeno: 27.11.2023, poslední úpravy: 27.11.2023)
Ťoukálková Michaela Brno

Rychlé zotavení po operaci

(vytvořeno: 27.11.2023, poslední úpravy: 27.11.2023)
Mach Dušan Nové Město na Moravě

Neurokognitivní deficit po anestezii

(vytvořeno: 27.11.2023, poslední úpravy: 27.11.2023)
Horáček Michal Praha

Blok II

Ventilátorová pneumonie na ICU

(vytvořeno: 27.11.2023, poslední úpravy: 27.11.2023)
Máca Jan Ostrava

Delirium a poruchy spánku na ICU

(vytvořeno: 27.11.2023, poslední úpravy: 27.11.2023)
Čundrle Ivan Brno

Hubnutí a úbytek svalové hmoty na ICU

(vytvořeno: 27.11.2023, poslední úpravy: 27.11.2023)
Káňová Marcela Ostrava

Iatrogenní poškození pacienta na ICU

(vytvořeno: 27.11.2023, poslední úpravy: 27.11.2023)
Suk Pavel Brno

Blok III

Proč by každá nemocnice měla mít zavedené rapid response systems (RRS)?

(vytvořeno: 27.11.2023, poslední úpravy: 27.11.2023)
Balík Martin Praha

Přítomnost rodiče u hospitalizovaného dítěte

(vytvořeno: 27.11.2023, poslední úpravy: 27.11.2023)
Říhová Markéta Brno

O čom pacient nehovorí

(vytvořeno: 27.11.2023, poslední úpravy: 27.11.2023)
Glazer-Opitz Gerhard Bojnice

Náročné služby, únava, nepohoda doma… Prevence syndromu vyhoření

(vytvořeno: 27.11.2023, poslední úpravy: 27.11.2023)
Slezáčková Alena Brno

Slavnostní zakončení

Slavnostní zakončení

(vytvořeno: 6.12.2023, poslední úpravy: 6.12.2023)

27. 11. 2023 ...sejdeme se na XVI. konferenci AKUTNĚ.CZ!
akutně
kongres
anesteziologie
intenzivní medicíny
urgent
resuscitace
Zpět