Maligní hypertermie

Pacient (ASA I, muž, 30 let, 95 kg, 190cm) je na operačním sále v celkové anestezii pro plánovanou operaci meningeomu. Po preoxygenaci mu byl podán i.v. propofol 200 mg, sukcinylcholin 100 mg, byl zaintubován a k výkonu zrelaxován (rocuronium 50 mg), k analgezii byl podán sufentanyl 25 µg a anestezie je vedena Sevofluranem, O2/Air. Chirurg má zpolohováno a chystá se rouškovat. 20 minut po úvodu do anestezie přicházíte vystřídat svého staršího kolegu. Co uděláte po příchodu na sál nejdříve?
30
let
190
cm
95
kg
muž
DF
12 /min
TF
64 /min
SpO2
98 %
TK
126/84 (98) mmHg
EKG
rytmus: sinusový
Vyšetření
Parametry ventilace: VCV 400 ml, f=12/min, FiO2 40 %, PEEP 5cm H2O, EtCO2 34 mmHg = 4,5 kPa
Glykémie
Gly
5,5  mmol/L
Krevní plyny
pH
7,37
pCO2
5,2  kPa
pO2
12  kPa
Krevní obraz
HGB
140  g/L
LEU
8  x109/L
PLT
178  x109/L
Iontogram
Na
140  mmol/L
K
4,5  mmol/L
Cl
95  mmol/L
Glykémie
Odběr
Krevní plyny
Odběr
Krevní obraz
Odběr
Iontogram
Odběr