Poresuscitační péče

55
let
muž
DF
12 /min
TF
97 /min
SpO2
93 %
TK
97/67 (77) mmHg
GCS
3
EKG
rytmus: sinusový
akce: pravidelná
frekvence 97/min
osa: 60°
PR: 160 ms
QRS: 80 ms
QT: 360 ms
bez známek akutního koronárního syndromu nebo plicní embolie
Vyšetření
A - OTI
B - symetrické, alveolární dýchání oboustranně
C - viz. monitor
D - GCS(Glasgow Coma Scale) = 3, izokorické zornice
E - i.v. přístup na dorzu ruky, tržná rána na hlavě
Glykémie
Gly
6,7  mmol/L
Glykémie
Odběr