Enhanced Recovery After Surgery

Z anesteziologické ambulance přichází na chirurgické oddělení pan Novák (55 let, kuřák), u kterého byl diagnostikován adenokarcinom tlustého střeva v oblasti colon descendens indikovaný k resekci. Pacient byl zařazen do programu ERAS (enhanced recovery after surgery). ERAS protokol se v rámci předoperační přípravy zaměřuje na prehabilitaci pacienta, edukaci ohledně nadcházejícího výkonu, možných komplikací a pooperační péče. Klade důraz na optimalizaci stavu pacienta, v rámci kterého bylo pacientovi doporučeno zanechání kouření alespoň 4 týdny před výkonem a omezení konzumace alkoholu. Jak bude vypadat jeho předoperační příprava?
DF
15 /min
TF
68 /min
TK
124/81 (95) mmHg
EKG
rytmus: sinusový
akce: pravidelná
frekvence 68/min
osa: 45°
PR: 150 ms
QRS: 90 ms
QT: 340 ms
Glykémie
Gly
4,3  mmol/L
Krevní obraz
HGB
163  g/L
HTC
0,49
ERC
5,2  x1012/L
LEU
6  x109/L
PLT
200  x109/L
Iontogram
Na
143  mmol/L
K
4,2  mmol/L
Cl
100  mmol/L
Mg
0,9  mmol/L
Ca
2,5  mmol/L
P
1,1  mmol/L
Glykémie
Odběr
Krevní obraz
Odběr
Iontogram
Odběr