Metforminem asociovaná laktátová acidóza


Laktátová acidóza je závažnou poruchou acidobazické rovnováhy, která může vzniknout u pacientů léčených metforminem. Metformin je v dnešní době jedním z nejvíce užívaných léků v terapii diabetes mellitus 2. typu. Algoritmus si bere za cíl seznámit řešitele s tímto stavem a jeho správnou terapií.

2020
metformin
laktátová acidóza
diabetes mellitus 2. typu
Zveřejněno: 7.5.2020

Recenze

MUDr. Ing. Jan Beneš
vedoucí lékař JIP, Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Krajská zdravotní a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem o.z., Ústí nad Labem

Laktátová acidóza asociovaná s metforminem (metformin-associated lactic acidosis, MALA) je vzácnou komplikací léčby tímto antidiabetikem spojenou s vysokou smrtností v řádu desítek procent. Stanovení správné diagnózy může být vzhledem k široké diferenciální diagnostice hyperlaktatémie a cirkulačního šoku obtížné. Nicméně při včasném rozpoznání a správně vedené léčbě je prognóza MALA významně lepší než prognóza laktátové acidózy stejné tíže, ale jiné etiologie. Prezentovaný algoritmus jednoduchou a přehlednou formou ukazuje základní principy léčby MALA, jimiž jsou komplexní přístrojová a farmakologická podpora orgánových funkcí a eliminace metforminu pomocí hemodialýzy. Velmi dobře je také ilustrován fakt, že spouštěcím mechanismem tohoto stavu často bývá infekce a dehydratace.

Zdroje

KUBÁT, K, M ZBOŘIL, M SEMRÁDOVÁ a V KAŇÁK. 23 případů metforminem indukované metabolické laktátové acidózy. Klinická biochemie a metabolismus [online]. 2017, 25(46), 77-85 [cit. 2018-02-14]. Dostupné z: http://www.cskb.cz/res/file/KBM-pdf/2017/2017-2/KBM-2017-2-Kubat-77.pdf
RAMRAKHA, Punit S., Kevin P. MOORE a Amir H. SAM. Oxford handbook of acute medicine. Fourth edition. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press, 2019. ISBN 9780198797425.


WILKINSON, Ian. Oxford handbook of clinical medicine. Tenth edition. Oxford: Oxford University Press, 2017. ISBN 978-0-19-968990-3.


SOUČEK, Miroslav, Jindřich ŠPINAR a Jiří VORLÍČEK, ed. Vnitřní lékařství. Praha: Grada, 2011. ISBN isbn978-80-247-2110-1.


ASIF, Samia, Joseph BENNETT a Bindiya MARAKKATH. Metformin-associated Lactic Acidosis: An Unexpected Scenario. Cureus [online]. [cit. 2020-04-04]. DOI: 10.7759/cureus.4397. ISSN 2168-8184. Dostupné z: https://www.cureus.com/articles/18989-metformin-associated-lactic-acidosis-an-unexpected-scenario

Související algoritmy

Externí odkazy

Wikiskripta

Metformin

Algoritmy