Hemodynamický monitoring

Nemocná 67 let, 72 kg, 162 cm, indikována k nízké resekci rekta pro kolorektální karcinom.
Léčí se s arteriální hypertenzí (na terapii při domácí monitoraci TK kolem 135/80-145/95 mmHg), ICHS, DM II. typu na PAD, HLP, stav po LCHCE před 12 lety, celkovou anestezii zvládla bez komplikací. Alergie neguje. Rozpis chronické medikace a premedikaci najdeš ve vyšetřeních, také si nezapomeň prohlédnout laboratorní výsledky.

Před úvodem do CA (a samozřejmě i v jejím průběhu) je nutná dostatečná monitorace. Mezi základní monitoraci patří SpO2, EKG a sám si vyber způsob, kterým chceš v průběhu výkonu monitorovat krevní tlak.
67
let
162
cm
72
kg
žena
DF
14 /min
TF
96 /min
SpO2
96 %
TK
180/98 (125) mmHg
EKG
rytmus: sinusový
akce: pravidelná
frekvence 96/min
osa: 43°
QRS: 100 ms
T isoel., T konkordant., oj. komorová extrasystola
Vyšetření
FA: Metformin (vysazen dva dny před výkonem), Prestarium Neo combi, Godasal (vysazen týden před výkonem, LMWH 0,6 ml 1 x denně), Atoris. Premedikace: od půlnoci lačnit, čiré tekutiny podávat nejpozději 2 hodiny před výkonem, ráno bez chronické medikace, podán Lexaurin 1,5 mg p.o., infuze Plasmalyte 1000 ml od 6:00 na 6 hodin.
Při vědomí, lačná, orientovaná místem i časem.
ECHO: lehká diastolická dysfunkce LKS, lehká systolická dysfunkce LKS, akineze septa, EF LKS 45 %
RTG plic bpn
Glykémie
Gly
6,5  mmol/L
Krevní obraz
HGB
118  g/L
Koagulace
INR
1,1
anti Xa
0,1 IU/mL
Iontogram
Na
135  mmol/L
K
4,3  mmol/L
Cl
104  mmol/L
Glykémie
Odběr
Krevní obraz
Odběr
Koagulace
Odběr
Iontogram
Odběr