Pacient s COVID-19 v nemocniční péči

Vyberte si, jestli chcete řešit pacienta od příchodu do nemocnice na urgentním příjmu nebo raději základní diagnostiku přeskočíte a budete se věnovat rovnou zhoršujícímu se pacientovi standardního oddělení.