Přežití sepse - 2015

Na urgentní příjem je přivezen 28letý pacient, je při vědomí, zchvácený, TK 90/50, srdeční akce pravidelná, sinusová tachykardie 120 /min, tachypnoe 25 /min, SpO2 89 %. Dle anamnézy pacient doposud vážněji nestonal, léky nebere, alergie popírá. Udává, že ho několik dní jen pobolívalo v krku, dnes ale došlo k prudkému zhoršení celkového stavu, začalo se mu špatně dýchat, bolí ho na pravé straně hrudníku, vykašlává hnisavé sputum, měl teplotu až 40 °C. Pojímáte podezření na septický stav. Vaším prvním krokem bude
28
let
muž
DF
25 /min
TF
120 /min
SpO2
89 %
TK
90/50 (63) mmHg
EKG
rytmus: junkční
akce: pravidelná
frekvence 90/min
osa: 78°
PR: 120 ms
QRS: 67 ms
QT: 450 ms
elevace S vln
Vyšetření
Fyzikální vyšetření: Poslechově dýchání slyšitelné bilaterálně, na levé straně hrudníku čisté, zesílené sklípkové, vpravo dýchání trubicové, přízvučné chrůpky, bazálně oslabené až neslyšné. Hlava, krk, břicho, končetiny bez patologického nálezu.
Glykémie
Gly
11,0  mmol/L
Krevní plyny
pH
7,32
pCO2
3,5  kPa
pO2
8,8  kPa
BE
-6  mmol/l
HCO3
18  mmol/l
Krevní obraz
HGB
130  g/L
HTC
0,42
Iontogram
Na
150  mmol/L
K
4,3  mmol/L
Cl
110  mmol/L
Glykémie
Odběr
Krevní plyny
Odběr
Krevní obraz
Odběr
Iontogram
Odběr