Rozšířená resuscitace

Upraveno podle doporučení ERC z 18. 10. 2010

Poskytuje ji vycvičený a sehraný tým zdravotníků ZZS na místě selhání základních životních funkcí. Vedoucím týmu je lékař- odborník oboru urgentní medicína (UM), či lékař proškolený v postupech NR. Exkluzivní výukové materiály z 3. lékařské fakulty Karlovy Univerzity v Praze.

Rozšířená resuscitace (3. lékařská fakulta UK)

(vytvořeno: 16.12.2008, poslední úpravy: 11.10.2010)
J. Málek(1), A. Dvořák(2), J. Knor(1, 3), M. Jantač(4), A. Kurzová(1) (1) Klinika anesteziologie a resuscitace 3. LF UK Praha a FNKV, (2) Výpočetní středisko 3. LF UK Pra

16. 12. 2008