Základy intenzivní medicíny

Intenzivní medicína je multidisciplinární lékařský obor zabývající se péčí o nemocné se selháním jedné či více životních funkcí, nebo u nichž jejich selhání hrozí. Z této definice vyplývá, že shrnuje péči o poměrně široké spektrum pacientů, počínaje pooperační péčí po rozsáhlých operačních výkonech, přes srdeční či dechovou nedostatečnost, až po těžké polytrauma.

Základy intenzivní medicíny

Aspirace do plic - příčiny a následky, terapie a prevence

(vytvořeno: 15.7.2007, poslední úpravy: 11.10.2010)
Alice Škaloudová

Enterální výživa

(vytvořeno: 15.7.2007, poslední úpravy: 11.10.2010)
Iveta Zimová

Hemoragický šok - klinické projevy a léčba

(vytvořeno: 2.5.2008, poslední úpravy: 11.10.2010)
Filip Otevřel

Hyperglykemické koma

(vytvořeno: 21.9.2007, poslední úpravy: 11.10.2010)
Helena Ondrášková

Kontinuální eliminační metody

(vytvořeno: 21.9.2007, poslední úpravy: 11.10.2010)
Iveta Zimová

Management infekcí

(vytvořeno: 21.9.2007, poslední úpravy: 11.10.2010)
Jan Maláska

Smrt mozku a dárcovský program

(vytvořeno: 7.10.2007, poslední úpravy: 11.10.2010)
A. Doleželová

Status astmaticus v intenzivní péči - léčba, zásady

(vytvořeno: 7.10.2007, poslední úpravy: 11.10.2010)
Eva Straževská

Vysokofrekvenční ventilace

(vytvořeno: 7.10.2007, poslední úpravy: 11.10.2010)
Olga Gimunová

Význam normoglykémie u kriticky nemocných - studie Greet Van den Bergheové

(vytvořeno: 7.10.2007, poslední úpravy: 11.10.2010)
Jitka Kratochvílová

TCD v neurointenzivní péči

(vytvořeno: 11.3.2008, poslední úpravy: 11.10.2010)
Ivan Čundrle

Význam evokovaných potenciálů v intenzivní péči

(vytvořeno: 11.3.2008, poslední úpravy: 11.10.2010)
Ivan Čundrle

Alkohol - enormní ekonomická zátěž intenzivní medicíny

(vytvořeno: 11.3.2008, poslední úpravy: 11.10.2010)
Pavel Ševčík

Nozokomiální infekce v souvislosti s intravaskulárními katétry

(vytvořeno: 11.3.2008, poslední úpravy: 11.10.2010)
Pavel Ševčík, Alena Ševčíková

Prevence nozokomiálních nákaz - co uplatnit v praxi

(vytvořeno: 11.3.2008, poslední úpravy: 11.10.2010)
Pavel Ševčík

Profylaxe stresového vředu u kriticky nemocných

(vytvořeno: 11.3.2008, poslední úpravy: 11.10.2010)
Pavel Ševčík
Pavel Ševčík, Milan Kratochvíl

Sepse jako léčebný problém

(vytvořeno: 11.3.2008, poslední úpravy: 11.10.2010)
Pavel Ševčík, Jan Maláska

Delirium v intenzivní medicíně

(vytvořeno: 20.6.2008, poslední úpravy: 11.10.2010)
Pavel Ševčík, Martin Hála

Alterácie mikrocirkulácie a možnosti terapeutického ovplyvnenia

(vytvořeno: 30.6.2008, poslední úpravy: 11.10.2010)
Peter Sklienka

Monitorace mozkové oxygenace v neurointenzivní péči

(vytvořeno: 25.8.2008, poslední úpravy: 11.10.2010)
Roman Gál

HELLP syndrom z pohledu intenzivisty

(vytvořeno: 11.10.2008, poslední úpravy: 11.10.2010)
Peter Sklienka, Pavol Sukeník

Zkušenosti s centralizací intenzivní péče vyššího typu ve velké FN

(vytvořeno: 4.11.2008, poslední úpravy: 11.10.2010)
Pavel Ševčík

Aktivovaný protein C - state of the art 2007

(vytvořeno: 9.11.2008, poslední úpravy: 11.10.2010)
Peter Sklienka

Optimalizace dodávky kyslíku u těžké sepse a septického šoku

(vytvořeno: 8.1.2009, poslední úpravy: 11.10.2010)
Jan Stašek

Sepsa a SIRS - diferenciálna diagnostika

(vytvořeno: 19.1.2009, poslední úpravy: 11.10.2010)
Peter Sklienka

Akutní intoxikace - něco nového?

(vytvořeno: 18.2.2009, poslední úpravy: 26.9.2010)
Pavel Ševčík

Možnosti objemové náhrady v intenzivní péči

(vytvořeno: 13.12.2009, poslední úpravy: 11.10.2010)
Igor Sas

13. 12. 2009