ABCDE

Postup ABCDE je běžně známý a používaný postup při vyšetřování pacienta. Tabulka shrnuje, jaká vyšetření a intervence by měly být provedeny v každé z oblastí a následně uvádí, co je cílem provedených vyšetření a intervencí.

Tabulka je koncipována pro primární neodkladné vyšetření v urgentní medicíně. S ohledem na snahu o vytvoření univerzální tabulky a zachování přehlednosti je určitým kompromisem, jelikož např. nerozvádí veškeré body do detailu či nezahrnuje specifika pacientů s traumatem či dětského věku.

ABCDE

(vytvořeno: 26.4.2016, poslední úpravy: 26.4.2016)
Kodet J., Mgr. Peřan D., Bc. Callerová J., Mgr. Cmorej P.Ch., MUDr. Djakow J., Karmazín P., Mgr. Mathauser R., Bc. Picmausová I., MUDr. Štěpán M., MUDr. Truhlář A.

26. 4. 2016
ABCDE
první pomoc