Akutní respirační stavy v dětském věku

Představujeme Vám nové doporučené postupy vydané ACLS výukovým centrem na téma Řešení různých akutních respiračních stavů v dětském věku.

Pediatric Respiratory Emegencies By Type

(vytvořeno: 3.11.2016, poslední úpravy: 3.11.2016)
David Patterson

3. 11. 2016
doporučené postupy
akutní respirační stavy
pediatrie