Protokoly pro regionální anestezii a analgezii u dětí

Portál AKUTNĚ.CZ Vám přináší  pracovní pomůcku z Kliniky dětské anesteziologie a resuscitace FN Brno a LF MU, která je již po dva roky s úspěchem využívána jak kmenovými lékaři v předatestační přípravě v rámci jejich vzdělávání, tak i zkušenými anesteziology pro připomenutí metody či například dávkování u dětských pacientů. Přinášíme 5 "karet" pro regionální metody analgezie u dětí a také Protokol, kterým jsou již více než 2 roky sledovaní všichni dětští pacienti podstupující operační výkon s využitím jakékoliv z metod regionální anestezie. Vzhledem k dosaženým výsledkům a spokojenosti jednak kolegů, tak samotných pacientů, jsme se rozhodli o tuto pomůcku s příznivci portálu AKUTNĚ.CZ podělit.

Blok n. ischiadicus

(vytvořeno: 3.6.2021, poslední úpravy: 3.6.2021)
Ťoukálková Michaela, Kosinová Martina

Femorální blok

(vytvořeno: 3.6.2021, poslední úpravy: 3.6.2021)
Ťoukálková Michaela, Kosinová Martina

Kaudální blokáda

(vytvořeno: 3.6.2021, poslední úpravy: 3.6.2021)
Ťoukálková Michaela, Kosinová Martina

Epidurální analgezie

(vytvořeno: 3.6.2021, poslední úpravy: 3.6.2021)
Ťoukálková Michaela, Kosinová Martina

Interscalenický blok

(vytvořeno: 3.6.2021, poslední úpravy: 3.6.2021)
Ťoukálková Michaela, Kosinová Martina

Kontrolní protokol po regionální nebo centrální blokádě

(vytvořeno: 3.6.2021, poslední úpravy: 3.6.2021)
Ťoukálková Michaela, Kosinová Martina, Klučka Jozef

3. 6. 2021