XVII. národní kongres ČSARIM 2010, Zlín (3. den kongresu)

XVII. národní kongres ČSARIM 2010, Zlín (3. den kongresu)

11. 9. 2010 ... sejdeme se na AKUTNE.CZ

Přinášíme Vám poslední část třídílné on-line reportáže ze XVII. národního kongresu ČSARIM, který se konal ve Zlíně ve dnech 9.-11. září 2010. V sekci Přenosy naleznete videozáznamy z kongresového dění.

Předcházející reportáže: 1. den kongresu (9. září 2010), 2. den kongresu (10. září 2010)

oficiální stránky XVII. kongresu ČSARIM

11.9.2010, 8:30 - 10:00, Aula - Etika

11.9.2010, 10:30 - 12:00, Aula - Anestézie – Dýchací cesty

Předsedající Dr. Adamus z FN Olomouc na úvod definoval obtížnou intubaci a velmi názorně zopakoval skórovací systémy Mallampati a Cormack&Lehane. Samotný Mallampatiho systém je jako samostatný prediktor obtížné intubace bohužel nedostačující a zvyšuje se tendence používat jiné systémy, měření i matematické modely. Dr. Adamus uvedl jako optimální tyto údaje: otevření úst nejméně na 3 prsty, vzdálenost brady a jazylky nejlépe na 3 prsty a vzdálenost jazylky a štítné chrupavky na 2 prsty. Druhý předsedající Dr. Otáhal z VFN přišel se sdělením, že výsledky mnoha studií hovoří spíše ve prospěch punkční dilatační tracheostomie. Dr. Michálek působící ve Velké Británii srovnával supraglottické pomůcky I-gel a AuraOnce. Dr. Kormanová z FN Motol prezentovala velmi přehledně zpracovanou desetiletou zkušenost s tracheostomií u dětí do 12 měsíců a její kolegyně dr. Biskupová nás seznámila s kasuistikami 2 dětských pacientů se závažnými nádorovými obstrukcemi dýchacích cest a jejich řešením.

Poté prof. Cvachovec shrnul data o letošním kongresu a poděkoval za hojnou účast jak ze strany lékařů, tak i sester. Také poděkoval za výborné složení vědeckého programu dr. Šturmovi a vědeckému sekretáři ČSARIM prof. Ševčíkovi za skvělé předsednictví organizačního výboru.

Na závěr byly uděleny ceny za nejlepší přednášky a postery:

 • Anestézie: J. Beneš (FN Plzeň) – Možnosti predikce vzniku pooperačních komplikací.
 • Intenzivní medicína: R. Škulec (ÚSZS SK Beroun, ZZS KHK) Přednemocniční ochlazování chladným roztokem: hledání optimálního řešení (pre-cool 3).
 • Poster: P. Suk (FN U sv. Anny, VFU, FN Plzeň) Porovnání srdečního výdeje stanoveného analýzou arteriální křivky s termodilucí na prasečním modelu ruptury aneurysmatu břišní aorty.
 • Sestry: J. Šesták a O. Kolařík (FN Brno) - Rehabilitační ošetřovatelství na KARIM.

Hlavní představitelé ČSARIM se s námi rozloučili a pozvali na příští kongres, který se koná tentokráte v hlavním městě.

Šťastnou cestu domů a … sejdeme se na Akutně.cz.


Pro zajímavost na závěr uvádíme, na čem všem se tým AKUTNE.CZ v rámci kongresu ČSARIM podílel a mohl být k vidění:

 • Předsedal 1 sekci (Ivo Křikava)
 • Přednesl 2 vyzvaná sdělení (Ivo Křikava, Petr Štourač)
 • Přednesl 2 volná sdělení (Klára Malá, Olga Smékalová)
 • Prezentoval 1 poster (Michaela Ťoukálková)
 • Přenesl online 10 sekcí ze dvou sálů – Aula a Seminární místnost
 • Sepsal reportáž z prakticky všech lékařských sekcí a z nejzajímavějších momentů NLZP sekce.

Tým AKUTNE.CZ pro Vás výše uvedené zajistil v následujícím složení :

 • Organizační výbor : Petr Štourač, Ivo Křikava, Roman Štoudek
 • Přenosový tým: Zdeněk Chvátal, Zdeněk Pluháček, Dominik Kuchař
 • Osazenstvo stánku: Eliška Krajtlová, Hana Suchomelová, Martina Kosinová, Elena Krátka
 • Reportéři lékaři: Olga Smékalová, Roman Štoudek, Michaela Ťoukálková, Peter Bakalík, Klára Malá, Ivo Křikava, Petr Štourač
 • Reportéři medici: Martina Kosinová, Eliška Krajtlová, Hana Suchomelová, Elena Krátka
 • Fotodokumentace: Martina Kosinová, Eliška Krajtlová, Hana Suchomelová, Elena Krátka, Zdeněk Chvátal, Ivo Křikava, Roman Štoudek, Olga Smékalová
 • Technická podpora: Tomáš Kříž (AV media), Ivo Šnábl (IBA MU Brno)

Tým AKUTNE.CZ pracoval s následujícícm technickým vybavením :

 • Audiovizuální přenosový vozík Tanderg - 2ks
 • Videokamera Panasonic se stativem
 • Videokamera HandyCam
 • Fotoaparát – 6x
 • Dodávkové vozidlo – 1x
 • Osobní automobil – 5x
 • Notebook – 8x
 • NetBook – 1x
 • Velkoplošný monitor LG – 2x

 Práce týmu AKUTNE.CZ na XVII. národní kongres ČSARIM 2010 by nebyla možná bez následující podpory:

 • titulek
  titulek


Zpět

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

Nastavení cookies

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET