Vyhlášení soutěže o Cenu Jiřího Macha

Vyhlášení soutěže o Cenu Jiřího Macha

24. 2. 2022 ...sejdeme se na AKUTNĚ.CZ...

Nadační fond AKUTNĚ.CZ se opět rozhodl podpořit mladé lékaře a zdravotnické pracovníky v České republice v jejich publikační činnosti a odměnit jejich úsilí na poli vědy a výzkumu.

I letos tedy vyhlašujeme soutěž o Cenu Jiřího Macha za nejlepší publikaci zdravotnického pracovníka do 35 let vydanou v uplynulém roce 2021.

Klíčová slova: NF AKUTNĚ.CZ, publikace, vědecká činnost, Cena Jiřího Macha

Vítězná práce bude oceněna cenou finanční nebo věcnou odměnou odpovídající 20 000 Kč. Slavnostní předání ceny bude realizováno v rámci slavnostního zahájení XIV. konference AKUTNĚ.CZ 19. 11. 2022.

  Podmínky:

1. Do soutěže může být přihlášena publikace, která byla zveřejněna tiskem či elektronicky (či E-pub Ahead of Print) v období 1. 1. 2021 až 31. 12. 2021.
2. Publikace musí být tematicky zaměřená na anesteziologii, algeziologii, intenzivní nebo urgentní medicínu či vzdělávání v těchto oborech. Ve sporných případech rozhodne hodnotící komise.
3. Publikaci do soutěže může poslat zdravotnický pracovník, který je zároveň prvním autorem a jehož věk v roce 2021 nepřekročil 35 let.
4. Pracoviště autora uvedené v publikaci musí ležet na území České republiky.
5. Přihlášená publikace in extenso musí být napsána v jazyce českém, slovenském, německém nebo anglickém.
6. Přihlášená publikace byla zveřejněna v periodiku indexovaném v databázi Scopus anebo Web of Science, ale zároveň nesmí být konferenčním abstraktem (ani tzv. extended abstract).
7. Přihláška do soutěže musí obsahovat plnou bibliografickou citaci práce a její přílohou bude plný text práce ve formátu pdf v publikované verzi. Přihláška také musí obsahovat přesnou adresu, na které je autor k dosažení, adresu pro e-mailovou komunikaci, ev. telefonní číslo.
8. Přihlášky do soutěže budou přijímány výhradně elektronicky zaslané na adresu soutez@akutne.cz do 31. 7. 2022 23:59:59 SEČ. Do předmětu zprávy uveďte „publikace2021“.
9. Vyhodnocení přihlášek provede komise složená ze zástupců SR NF AKUTNĚ.CZ a dalších významných osobností oboru nominovaných SR NF AKUTNĚ.CZ. Posouzení žádostí proběhne v období od 1. 8. 2022 do 30. 9. 2022.
10. Každý člen hodnotící komise navrhne jednu vítěznou publikaci. Nejčastěji navržena publikace obdrží cenu. V případě shodného výsledku, bude vítězný obnos rozdělen rovným dílem.

Výsledek soutěže bude od 1. 10. 2022 zveřejněn na webu nf.akutne.cz.

Přejeme všem zájemcům hodně štěstí v nadcházející soutěži!


Zpět

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

Nastavení cookies

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET