Reportáž z XIII. Mezinárodního kongresu úrazové chirurgie 2022

15. 9. 2022 MUDr. Dana Sochorová

Tým Akutně tentokrát zavítal do Mikulova, kde se 15. - 16. 9. koná již XIII. Mezinárodní kongres úrazové chirurgie, letos pořádaný Klinikou úrazové chirurgie LF MU a Fakultní nemocnicí Brno ve spolupráci s Klinikou traumatologie Úrazové nemocnice Brno.

Klíčová slova: Mikulov, reportáž, kongres úrazové chirurgie

První den kongresu nabídl 36 přednášek českých i slovenských autorů. Pojďte se společně s námi blíže podívat, o jaká témata se jednalo.
První sekci zahájil doc. MUDr. Milan Krtička, Ph.D. úvodním přivítáním a poté již následovala poutavá kazuistika bodné rány do hrudníku s následným hemothoraxem a hemoperikardiem. Pacient, původně přivezený do okresní nemocnice, vyžadoval urgentní ošetření tohoto ne zcela běžného
poranění. Kde tedy nejlépe získat cenné zkušenosti s tímto spíše raritním, leč často dramaticky se vyvíjejícím stavem? AKUTNĚ.CZ se tohoto nelehkého úkolu jiště do budoucna zhostí. Pokračovali jsme několika přednáškami na téma hrudních a břišních traumat, kde je mezioborová spolupráce s
anesteziology a intenzivisty zcela klíčová. Tímto je zdravíme na brněnské výstaviště, kde právě probíhá již XXVIII. kongres ČSARIM. Nechyběla ani výměna zkušeností z oblasti organizace traumacenter a jejich logistického a personálního zázemí v případě hromadného neštěstí.

V druhém bloku se organizátoři nebáli ani náročných témat z oblasti medicínského práva. Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D. rozebral problematiku autonomie pacienta v kontextu poruchy vědomí a neodkladné péče. Neschopnost pacienta o sobě rozhodovat nemá jasně daná kritéria, definitivní zhodnocení je tedy na lékaři. Tematicky poté navázal MUDr. Mgr. Bc. Tomáš Vojtíšek, Ph.D. a MUDr. Jan Krajsa, Ph.D. z Ústavu soudního lékařství Fakultní nemocnice u sv. Anny, kteří vysvětlili indikace povinné pitvy zdravotní vs patologicko-anatomické. Vyzvali zejména k aktivní spolupráci s klinickými lékaři, a to i formou telefonických konzultací před samotnou pitvou. Následovala témata z oblasti plastické chirurgie, MUDr. Jakub Holoubek, Ph.D. popsal možnosti kostěné rekonstrukce skeletu bérce metodou stopkované fibuly a pozval nás na blížící se besedu s jedním z předsedajících, doc. MUDr. Kempným, která bude 4. 10. 2022 na Lékařské fakultě Ostravské univerzity. Doc. MUDr. Měšták, CSc. sdílel zkušenosti s rekonstrukčními výkony u poranění obličeje a zdůraznil, že odložené rekonstrukce mají často kosmeticky příznivější výsledky než rekonstrukce okamžité.

Odpolední diskuze s interaktivními kazuistikami se věnovaly zejména poraněním hlezna, zdůraznila se správná technika zavádění kovového materiálu u primárního ošetření, dále obezřetnosti při správné diagnostice těchto poranění. Blok jsme završili plantografickou monitorací zátěže po operaci Jonesovy zlomeniny. MUDr. Demel, který se touto problematikou dlouhodobě zabývá, nabídl možnost tohoto vyšetření ve Fakultní nemocnici Ostrava i pro pacienty z ostatních pracovišť s cílem prospektivní monitorace funkčních pooperačních výsledků. I zbytek odpoledne proběhl v duchu sdílení zkušeností s kostním poraněním dolní končetiny. Doc. MUDr. Milan Krtička, Ph.D. prezentoval kazuistiku raritní otevřené ztrátové zlomeniny talu, řešenou ve Fakultní nemocnici Brno pomocí custom made implátu. Zdůraznil význam důkladné přípravy na tento zákrok vč. hledání optimální velikosti implantátu pomocí 3D tisku a nácviku vhodné techniky na kadaverech. Odborný program jsme zakončili příspěvky o poraněních páteře.

Věříme, že následný společenský večer proběhne naopak bez úrazů a zítra budeme moci navázat přednáškovým blokem zaměřeným na traumatologii horní končetiny.


Zpět

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

Nastavení cookies

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET