VI. Anesteziologické dny Vysočiny

VI. Anesteziologické dny Vysočiny

11. 11. 2010

Reportáž z VI. Anesteziologických dnů Vysočiny, které se konaly 21. a 22.10. 2010 v Jihlavě.

Olga Smékalová, Marie Rapi

V brzkých ranních hodinách vyrážíme z Brna, doprovázené podzimním sluncem. Jihlava, centrum kraje Vysočina, nás překvapuje drobnou přeháňkou prvního letošního sněhu. Cesta uběhla až příliš hladce, na první komplikaci narážíme teprve při hledání registrace, která je umístěna v Hotelu Gustav Mahler, zatímco lékařská sekce probíhá v krásném prostředí Horáckého divadla. Naštěstí je to hned za rohem a my spěcháme zpět na zahájení.

Konferenci zahajuje hlavní organizátor dr. Jiránek a představuje předsedkyně lékařské a sesterské sekce – doc. Jarmilu Drábkovou z pražského Motola a vrchnÍ sestru ARK FN USA Renatu Vyhlídalovou. Vítají nás také přední představitelé Kraje Vysočina, města Jihlavy a jihlavské nemocnice.

Intenzivní medicína I. – Aktuální otázky a odborné novinky
První ranní blok je doslova nabitý zajímavými sděleními a jeho prvním přednášejícím je prof. Cvachovec. Ujišťuje nás, že nový vzdělávací obor Anesteziologie a intenzivní medicína je shodný s předchozími obory, upozorňuje na rozpory v textu vyhlášky s realitou (příprava na specializaci vs. získání praxe při výkonu povolání) a zpoplatnění atestací ministerstvem zdravotnictví. I. Novák z FN Plzeň uvádí priority terapeutického managementu v intenzivní medicíně, kterými jsou hemodynamická stabilizace, kontrola infekce, kontrola homeostázy, a zdůrazňuje jejich vzájemnou provázanost.
Prim. Dostál z FN HK hovoří o možnostech protekce plic při UPV. Doc. Šrámek z FN U Svaté Anny srovnává různé metody a možnosti méně invazivní monitorace dostupné u nás (plicnicový katetr, Vigileo, PiCCO, LidCO). Netrpělivě očekáváme A. Truhláře z FN HK s nejnovějšími informaci z oblasti kardiopulmonální resuscitace, které byly představeny jen před několika dny Mezinárodním výborem pro resuscitaci ILCOR (a jsou ke stažení na www.resuscitace.cz). Nově je doporučováno při detekci gaspingu zahájit nepřímou srdeční masáž (minimálně 100 stlačení/min. a minimálně 5cm do hloubky), poměr stlačení ku vdechům 30:2 zůstává zachován. Resuscitace bez umělého dýchání má být pouze pro nevyškolené laiky nebo při telefonicky asistované KPR. Pauza při defibrilaci nemá překročit 5 s, preferovány jsou samolepící elektrody, doba provádění KPR před defibrilací není přesně určena, po výboji by měla následovat dvouminutová masáž a až poté analýza rytmu. Možnost 3 výbojů těsně za sebou lze využít při katetrizaci, po kardiochirurgických operaci, za kontinuální monitorace, doporučená iniciální energie výboje 200 J. Vyzdvihováno je použití kapnometrie – ověření správné tracheální polohy a spontánní dechové aktivity. Změny jsou také ve farmakoterapii – adrenalin až po 3. výboji, amiodaron po 3. výboji; atropin vyřazen z algoritmu; není doporučeno tracheální podávání léčiv – preferuje se intraoseálního podání; trombolýza rutinně není doporučena; použití hypotermie po srdeční zástavě a ještě několik dalších drobných změn. Tento blok uzavírá prof. Pachl právě s využitím hypotermie v přednemocniční péči – a to intranasální aplikací perchlorohexanu a následnou evaporací a ochlazením mozku.

Minisympózium – Nutriční podpora u kriticky nemocných
Zahajuje prof. M. Matějovič z FN Plzeň se sdělením Metabolické manipulace v časné fázi kritického stavu – kdy, jak, co?. Z. Zadák představuje nové možnosti využití nutričních substrátů s farmakologickým účinkem v parenterální výživě (aminokyseliny - arginin, taurin, cystein). F. Duška z KAR FNKV s prezentací Nové aspekty enterální výživy rozvádí téma nutritivní jejunostomie, dále problém gastrických reziduí – kdy ještě tolerovat a možnosti prevence.

Intenzivní medicína II – Nozokomiální infekce v intenzivní péči
Předsedající prof. Ševčík uvádí nejprve V. Benešovou a poté prim. H. Skačániovou z jihlavské nemocnice a celý blok uzavírá svou přednáškou Současná strategie antimikrobiální léčby u kriticky nemocných.

Varia I.
J. Kubalová ze ZZS kraje Vysočina (Jde o čas! Obtížný vstup do cévního systému) ukazuje použití intraoseálního přístupu v přednemocniční péči, různé techniky a svoji skvělou prezentaci zakončuje výstižnou kazuistikou. „Domácí“ E. Šajnar nám představuje projekt Validace intragastrického měření nitrobřišního tlaku a celý blok uzavírá doc. Balík se svým tradičním ultrazvukovým tématem – nyní se věnuje problematice hrudní.

Intenzivní medicína III – neurologická problematika
O. Škoda přednesl současná doporučení pro management léčby ischemických cévních mozkových příhod jak v přednemocniční, tak nemocniční péči. E. Kasal shrnuje Zánětlivá onemocnění CNS. M. Kalina z Nemocnice Na Homolce ve své prezentaci Urgentní stavy v epileptologii připomíná i jiné metody aplikace benzodiazepinů (rektální, nasální a bukální) zejména při zdlouhavém zajišťování periferního žilního vstupu a použití EEG při diagnostice status epilepticus a jeho terapii. Doc. Drábková s její neutuchající energií nás seznámuje se současnými možnostmi klinického vývoje kómatu. Prof. Smrčka z NCHK FN Brno uzavírá první den konference s poslední prezentací o možnostech terapie hemoragických cévních mozkových příhod – intracerebrálních hematomů, subarachnoideálních hematomů a ruptur aneurysmat v kraniocerebrálním povodí včetně případných následných vazospasmů.

Program prvního dne byl opravdu velmi nabitý zajímavými tématy a my se vyčerpaně odebíráme do svého nečekaně velkého apartmá v Mahlerovu pensionu „Na Hradbách“. Náš plán bohatého kulturního večera, který nachystali organizátoři (prohlídka jihlavských katakomb, radnice a koncert vážné hudby) ztroskotal při pohledu na pohodlný gauč. Odcházíme až na společenský večer konaný v Hotelu Gustav Mahler. Hotelové prostory jsou opravdu rozlehlé a poněkud chladné, zahříváme se korzováním, výborným jídlem a skleničkou sektu. Hudební program shlédneme jen krátce a těšíce se na zítřejší program se ubíráme historickým centrem Jihlavy k našemu pensionu.

Ráno je v hlavním městě kraje Vysočina chladné, nicméně slunečné. Po cestě do Horáckého divadla potkáváme spoustu nadšenců lačných po nových poznatcích z oboru Anesteziologie.

Anesteziologie I – Aktuální otázky a odborné novinky
Doc. Hess z IKEMu prezentuje nové poznatky zjištěné o „starých“ farmacích používaných v anesteziologii. I. Herold z Mladé Boleslavi mluví o možnosti bdělosti při celkové anestezii. M. Adamus shrnuje Zásady bezpečného používání svalových relaxancií v anesteziologii. V. Mixa z FN Motol nám opakuje základní fakta o anestezii novorozence, se kterými se ve většině nemocnic nesetkáme. Možnosti neuraxiální blokády s epidurálním katétrem u novorozence dokladuje instruktážním videem. Celou sekci uzavírá A. Březina z IKEMu s perioperačními možnostmi kardioprotekce.

Anesteziologie II – Anestezie u závažných neurologických onemocnění
Doc. Málek zahajuje s podrobnou přednáškou o neurologických chorobách a možnostech anestezie. V prezenaci D. Macha Regionální anestezie u pacientů neuropatií zachycujeme zajímavé sdělení, že u diabetiků je riziko vzniku nové neuropatie při podání subarachnoidální anestezie 9x a u epidurální až 25x vyšší. Dlouholeté zkušenosti z cévního sálu shrnuje M. Horáček s přednáškou Současné možnosti anestezie pro karotickou angiochirurgii, kde vystihuje výhody a nevýhody celkové i regionální anestezie a nabízí možnost spojení výhod obou metod prostřednictvím TIVA-TCI.

Poté navštěvujeme přátelské prostředí Jazz klubu Za oponou, kde organizátoři připravili komorní zákoutí zvané „meet the expert“. Přicházíme zrovna na konec přednášky doc. Drábkové, po které následuje živá diskuze (například zda je mozek po popravě gilotinou schopen vnímat atd.). Následuje J. Málek s relativně monotónním shrnutím nových léků v anesteziologii i starých preparátů v off-label indikacích, přítmí klubu nás přitom lehce uspává. Neúnavný M. Horáček se nás poté snaží probudit s tématem Kardiovaskulární systém ve stáří.

Varia II.
Hned na začátku posledního bloku celé konference apeluje předsedající dr. Adamus na dodržení časového limitu. K. Pelikán z FN U Svaté Anny vystupuje se svým tradičním tématem Difficult Airways a v závěru zve zbylou hrstku účastníků v sále na II. konferenci AKUTNE.CZ v Brně. Následuje B. Stibor působící v rakouském Badenu a krátce hovoří o syndromu a. spinalis anterior jako obávané komplikaci neuroaxiální blokády s prakticky neexistující terapií a uvádí kazuistiku s použitím epoprostenolu v léčbě. Celý program uzavírá doc. Bonaventura z Nového Města na Moravě se svým také již tradičním ultrazvukovým tématem a zbylá asi desítka účastníků včetně nás se rozchází ke svým domovům. Budeme se těšit opět za 2 roky.
 

 • prezentace v Jazz klubu Za oponou
  prezentace v Jazz klubu Za oponou
 • dr. Truhlář
  dr. Truhlář
 • Horácké divadlo Jihlava - Velká scéna
  Horácké divadlo Jihlava - Velká scéna
 • prof. Ševčík
  prof. Ševčík
 • Hotel Gustav Mahler
  Hotel Gustav Mahler
 • prof. Matějovič
  prof. Matějovič
 • doc. Hess
  doc. Hess
 • dr. Mixa
  dr. Mixa
 • kostel Svatého Jakuba Většího
  kostel Svatého Jakuba Většího
 • K. Pelikán
  K. Pelikán
 • kostel Svatého Ignáce z Loyoly
  kostel Svatého Ignáce z Loyoly
 • Masarykovo náměstí s veselejším osvětlením
  Masarykovo náměstí s veselejším osvětlením
 • prof. Cvachovec
  prof. Cvachovec
 • Masarykovo náměstí
  Masarykovo náměstí
 • zaplněná velká scéna v pátek ráno
  zaplněná velká scéna v pátek ráno
 • doc. Adamus
  doc. Adamus
 • reportér musí být pohotový...
  reportér musí být pohotový...


Zpět

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

Nastavení cookies

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET