Přehled zajímavých publikací

Přehled zajímavých publikací

28. 4. 2011

Průřez novými zajímavými publikacemi z odborných časopisů

Anestezie v České republice 2010 – jednodenní prospektivní observační dotazníková studie

Černý V., Adamus M., Cvachovec K., Ševčík P., Herold I.

Prezentace výsledků studie z 1.6.2010 monitorující 2520 anestezií. Poskytuje informace o volbě anestezie, způsobu jejího vedení i perioperačním managementu. Zajímavé srovnání s dalšími vyspělými zeměmi.
Anest. intenziv. Med., 22, 2011, č. 1, s. 5-12
Rating 17

Vliv podání transfuzních jednotek erytrocytárních koncentrátů na koncentrace elektrolytů a acidobazickou rovnováhu in vivo

Uvízl R., Klementa B., Neiser J., Fritscherová Š., Adamus M.

Prospektivní observační studie sledující vliv podání erytrocytárních koncentrátů na hodnoty sérového draslíku, sodíku, vápníku, laktátu, pH a cukru.
Anest. intenziv. Med., 22, 2011, č. 1, s. 13-18
Rating 16

Klasifikace a diagnostika renálního poškození – stále nedokonalá?

Gerlichová M., Živný P., Matějovič M., Černý V.

Zhodnocení současných diagnostických možností u renálního poškození, úlohy klasifikací AKIN a RIFLE a nových časných markerů renální dysfunkce.
Anest. intenziv. Med., 22, 2011, č. 1, s. 19-22
Rating 15

Nové biomarkery v diagnostice poruch renálních funkcí

Gerlichová M., Živný P., Matějovič M., Černý V.

Publikace nových informací a výsledků studií zabývajících se hodnocením nových markerů akutního tabulárního poškození, zejména NGAL (Neutrophil gelatinase-associated lipocalin), Cystatinu C, IL-18, KIM-1 (Kidney injury molekule-1), NAG (N-acetyl-β-D-gucosaminidase) a Glutathion-S-reduktázy
Anest. intenziv. Med., 22, 2011, č. 1, s. 23-27
Rating 17

Svalová relaxace během celkové anestezie v České republice 2010 – jednodenní prospektivní observační dotazníková studie

Adamus M., Herold I., Cvachovec K., Ševčík P., Černý V.

Výsledky jednodenní studie zaměřené na myorelaxancia. Projekt byl součástí studie Czech Anesthesia Day 2010. Svalové relaxans bylo podáno více než polovině nemocných, nejčastěji atrakurium, suxamethonium a rokuronium. Reverze neostigminem byla provedena u čtvrtiny nemocných. Monitorování relaxace je v ČR nedostatečné (5 % relaxovaných).
Anest. intenziv. Med., 22, 2011, č. 2, s. 82-89
Rating 17

Srovnání nákladů na doplňovanou anestezii vedenou s oxidem dusným a bez něj ve Fakultní nemocnici Olomouc

Adamus M., Koutná J., Hrabálek L., Konupčíková K., Fischerová L., Frančáková J.

Prospektivní, klinická, randomizovaná studie bez zaslepení, potvrzující, že přidání oxidu dusného do nosné směsi plynů redukuje náklady při doplňované anestezii
Anest. intenziv. Med., 22, 2011, č. 2, s. 90-94
Rating 17

Comparison of the therapeutic effectiveness of a dantrolene sodium solution and a novel nanocrystalline suspension of dantrolene sodium in malignant hyperthermia normal and
susceptible pigs

J. Schütte et al.

Studie provedena na 17 prasatech vnímavých k vyvolání maligní hyperternie, porovnávající terapii standardním přípravkem dantrolenu (0,33mg/ml) a novou nanokrystalickou suspenzí 150x koncentrovanější. Výsledky naznačují podobný terapeutický efekt a naznačuje výhodnost snazší aplikace nové formy.
European Journal of Anaesthesiology 2011, 28 (4): 256–264
Rating 18

Effect of sex and pregnancy on the potency of intrathecal bupivacaine: determination of ED50 for motor block with the up–down sequential allocation metod

M. Camorcia et al.

Prospektivní, dvojitě-zaslepená studie na 30 mužích, 30 netěhotných a 30 těhotných ženách, porovnávající úroveň motorické blokády 5min po aplikaci spinální anestezie. Výsledky naznačují vliv pohlaví a gravidity na potenci lokálních anestetik, bez jasného doporučení pro klinickou praxi.
European Journal of Anaesthesiologyl 2011, 28(4): 240–244
Rating 15

In-vitro contracture testing for susceptibility to malignant hyperthermia: can halothane be replaced?

T. Metterlein et al.

Genetická analýza potvrdí maligní hypertermii zhruba v 70%.Ve zbývajících případech vyžaduje potvrzení in-vitro kontrakční test s halotanem na biopticky získaném svalu. Studie hodnotí možnost nahrazení halotanu v tomto testu moderními volatilními anestetiky, protože licence pro klinické užití halotanu skončila v roce 2005. Výsledky hodnotí halotan jako zatím nenahraditelný.
European Journal of Anaesthesiology 2011, 28(4): 251–255
Rating 16

Decompressive Craniectomy in Diffuse Traumatic Brain Injury

D. J. Cooper et al. for the DECRA Trial Investigators and the Australian and New Zealand Intensive Care Society Clinical Trials Group

Randomizovaná, dvojitě zaslepená, prospektivní studie zahrnující 155 pacientů se závažným difusním poraněním mozku a intrakraniální hypertenzí. Zhodnocení výsledků při provedení bifrontotemporální kraniektomie nebo bez ní na základě hodnot Extenden Glasgow Outcome Scale 6 měsíců po úrazu. Časné provedení kraniektomie bylo spojeno s poklesem ICP a zkrácením doby hospitalizace na intenzivních lůžkách, ale také s méně příznivým outcome.
New England Journal of Medicine 2011, 364: 1493-1502
Rating 18


Zpět

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET