Monitoring článků - prosinec 2011

Monitoring článků - prosinec 2011

23. 12. 2011

Průřez novými zajímavými publikacemi z odborných časopisů
 

Intrathecal hydromorphone added to hyperbaric bupivacaine for postoperative pain relief after knee arthroscopic surgery: a prospective, randomised, controlled trial 

Yoon-Sook Lee, Young-Cheol Park, Jae-Hwan Kim, Woon-Young Kim, Seung-ZJoo Yoon, Man-Gook Moon and Too Jae Min 

Prospektivní, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie na 60 pacientech podstupujících artroskopii kolene ve spinální anestezii sledující pooperační bolest s vedlejšími účinky po aplikaci 6mg bupivakainu v kombinaci s 0, 2.5, 5 nebo 10 mikrogramy  hydromorphonu. Přidání 5 nebo 10 ug zabezpečilo uspokojivou analgezii 12 h po výkonu, četnost pooperační nauzei stoupala s dávkou opioidu. 

European Journal of Anaesthesiology. 29(1):28-34, January 2012.

Rating: 16

Barrier pressure of the oesophagogastric junction during propofol induction with and without alfentanil: a double-blind, randomised, crossover study in volunteers 

Ahlstrand, Rebecca; Thörn, Sven-Egron; Dahlkvist, Anette; Wattwil, Magnus; Magnuson, Anders 

Studie provedená na 17 dobrovolnících porovnávající bariérový tlak esophagogastrické junkce během rapid sequence induction Propofolem nebo Propofolem v kombinaci s alfentanilem. Ve výsledku se neukázal signifikantní rozdíl, což podporuje používání opioidů během RSI. 

European Journal of Anaesthesiology. 29(1):28-34, January 2012.

Rating: 18

Anestezie s použitím isofluranu chrání oxidační kapacitu mitochondrií jater a plic po ischemicko - reperfuzním poškození střeva

Olivier Collange, Anne-Laure Charles, Eric Noll, Jamal Bouitbir, Joffrey Zoll, Franc¸ois Piquard, Pierre Diemunsch and Bernard Geny

Studie na zvířecím modelu srovnávala vliv isofluranové anestezie a anestezie s použitím ketaminu po navození ischemicko–reperfuzního poškození simulujícího hypovolémii vedoucí k mesenterické hypoperfuzi. Zatímco anestezie ketaminem vedla k signifikantnímu poškození oxidační kapacity, anestezie isofluranem měla projektivní vliv. Je věcí dalšího výzkumu objasnit, jestli podání isofluranu může zlepšit prognózu pacientů s ischemicko-reperfuzním poškozením.

Anesth Analg 2011;113:1438–41

Rating:16

Funkce p.4894 RyR1 mutací ve vztahu k maligní hypertermii a kongenitálnímu neuromuskulárnímu onemocnění s uniformními typ 1 vlákny (CNMDU1)

Toshiaki Haraki, Toshimichi Yasuda, Keiko Mukaida, Takako Migita, Hiroshi Hamada and Masashi Kawamoto

Rozličné varianty Ala4894 ryanodinového receptoru 1 vedou k odlišné senzitivitě agonistů/antagonistů k receptoru a mohou predikovat senzitivitu k maligní hypertermii. Otázkou zůstává, zda má dantrolen klinický učinek u všech mutací receptoru asociovaných s maligní hypertermií. Ala4894Pro mutace asociovaná s CNMDU1 neodpovídala na působení ve studii užívaných triggerů maligní hypertermie.

Anesth Analg 2011;113:1461–7

Rating:16

Vysoká hrudní/krční krevní zátka u spontánního prosakování mozkomíšního moku: nová výzva pro anesteziologa

Panya Nipatcharoen and Suyin G. Tan

Na příkladu čtyř kasuistik je popsán management spontánního cerebrospinálního leaku a z něho plynoucí cefalei. Leak je často lokalizován v oblasti cervikální a thorakální. Metodou volby je krevní zátka v lumbální oblasti. Po neúspěchu pak zátka v místě leaku mozkomíšního moku lokalizovaném pomocí radioizotopové cisternografie. Užití fluoroskopie snižuje riziko tohoto postupu v těchto etážích.

Anesth Analg 2011;113:1476 –9

Rating:17

Efekt neuroaxiální versus celkové anestezie na rekonvalescenci a pooperační analgezii po abdominální hysterectomii: prospektivní, randomizovaná, kontrolovaná studie

Lucas J. Santana Catro-Alves, Vera Lucia Fernandes De Azevedo, Tania F. De Freitas Braga, Antonio C. Goncalves and Gildasio S. De Oliveira, Jr.

Neuroaxiální anestezie je spojena s nižší intenzitou vnímané bolesti po operaci obecně, nižší spotřebou analgetik k zvládání pooperační bolesti, tzv. opioid-šetřícím efektem, jež koreluje s lepší rekonvalescencí pacientky, a nižším výskytem nauzei a zvracení v pooperačním období. Po zohlednění kontraindikací se neuroaxiální anestezie jeví jako lepší anesteziologický postup u abdominální hysterektomie.

Anesth Analg 2011;113:1480–6

Rating:16

Profylaxe haloperidolem snižuje výskyt deliria u pacientů po mimosrdeční operaci v gerontologické populaci: randomizovaná kontrolovaná studie

Wei Wang, Hong-Liang Li, et al.

U gerontologických  pacientů přijatých na ARO/JIP po mimosrdeční operaci vedla profylaktická terapie nízce dávkovaným haloperidolem k signifikantému poklesu incidence pooperačního deliria. Tato terapie byla dobře tolerovaná.

Crit Care Med 2012; 40:000 – 000) DOI: 10.1097/CCM.0b013e3182376e4f

Rating:17

Nedodržování klinických  EBM guidelinů zvyšuje mortalitu u kriticky traumatizovaných pacientů

Todd W. Rice, Stephen Morris et al.

U traumatizovaných pacientů vede vysoká compliance s guidelines pro damage control, transfuzní terapii a ventilační management k snížení mortality a zlepšení outcome.

Crit Care Med 2012; 40:000 – 000

Rating:17

Časná neinvazivní ventilace pozitivním přetlakem u pacientů acute lung injury (ALI): multicentrická randomizovaná kontrolovaná studie 

Qingyuan Zhan, Bing SunLirong Liang et al.

Neinvazivní ventilace pozitivním přetlakem je bezpečná pro vybrané pacienty s ALI. Nicméně je zde třeba dalších větších randomizovaných studií.

Crit Care  Med  2012;  40:000 – 000

Rating:17

Embolie plodovou vodou: kazuistika

Bruno Riou, Laura S. Dean et al.

Přehledný článek o incidenci, patofyziologii,  léčbě embolie plodovou vodou v kombinaci s kazuistikou.

Anesthesiology 2012;  116:186 –92

Rating:17


Zpět

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET