Monitoring článků - březen 2012

Monitoring článků - březen 2012

29. 3. 2012

Průřez novými zajímavými publikacemi z odborných časopisů

Aktuální koncept resuscitace

Fredric M. Pieracci, Walter L. Biffl a Ernest E. Moore

Časná indentifikace a diagnostika šoku a cílená (goal-directed) resuscitace jsou základné principy v péči o traumatizované nebo kriticky nemocné pacienty. Efektivní resuscitace pacientů v šokovém stavu (obzvláště hemoragickém) vyžaduje agresivní a zároveň balancovaný přístup, obnovení tkáňové perfuze, šetrnou volume expanzi s cílem vyhnout se excesivnímu převodnění. Z tohoto důvodu je potřebný dynamický monitoring (preference fluid-responsivness monitoringu). Při absenci život ohrožujícího krvácení, akutní myokardiální ischémie je doporučeno použít restriktivní transfúzní trigger a vyhnout se resuscitaci do supranormálních hodnot. Ideální tekutina zůstavá t.č. neurčena, nicméně současné důkazy ukazují, že krystaloidy jsou stejně efektivní jako koloidy nebo hypertonické roztoky a navíc jsou levnější. Během nekontrolovatelného krvácení je doporučená permisivní hypotenze.

Journal of Intensive Care Medicine 27(2) 79-96 2012

Rating:16

Srovnání efektu epidurální analgezie a tradičního pain managementu na mortalitu a morbiditu a relaps rakoviny po kolektomii

Kenneth C. Cummings,  Fang Xu, Linda C. Cummings et al.

Populační studie na vzorku 42151 pacientů prokazuje pozitivní efekt epidurální anestezie na přežití pacientů po kolektomii kvůli nádoru (bez mestastáz), nicméně nemá vliv na potenciální relaps onemocnění.

Anesthesiology, V 116 • No 4

Rating:17

Anestezie a epilepsie

A. Perks, S. Cheema  a R. Mohanraj

Review článek epilepsie a anestezie: mechanizmus účinku antiepileptik, perioperační management pacienta s epilepsií, poteciální nežádoucí účinky anestetik, management epileptického záchvatu a status epilepticus na ARO/JIP.

British Journal of Anaesthesia 108 (4): 562–71  (2012)

Rating:16

Crash úvod a intubace v rokuroniu - sugamadex ve srovnání s sukcinylcholinem

M. K. Sørensen, C. Bretlau, M. R. Gatke, A.  M. Sørensen a L. S. Rasmussen

V randomizované klinické studii na 61 pacientech byla spontánní ventilace obnovena rychleji po zvratu blokády (sugammadex) indukované rokuroniem (216s) v porovnání se sukcinylcholinem (406s). Na TOF monitoru 1. twich (záškub) od tracheální intubace rocuronium-sugammadex (168s) při indukci sukcinylcholinem (518s). Intubační podmínky a čas do tracheální intubace se signifikantně nelišily. 

British Journal of Anaesthesia 108 (4): 682–9 (2012)

Rating:17

Extrakorporální membránová oxygenace (ECMO) u respiračného selhání u dospělých

Alain Combes, Matthew Bacchetta, Daniel Brodie, Thomas Muller a Vince Pellegrino

Přehledné review o použití ECMO u diagnózy respiračního selhání. Poslední ECMO generace, je více biokompatibilní, výkonnější. I když recentní studie poukazují na zlepšení outcome u pacientů s ARDS po veno-venózní ECMO terapii, indikace zůstává nejasná.

Curr Opin Crit Care 2012, 18:99 – 104 DOI:10.1097/MCC.0b013e32834ef412

Rating:16

Refrakterní status epilepticus

Andres Fernandez a Jan Claassen

Purpose of review

Refrakterní status epilepticus je asociovaný s vysokou mortalitou a morbiditou. Žádné definitivní guidelines k terapii a léčebným cílům nejsou t.č. k dispozici. Přehledné review autorů se věnuje diagnostice, léčbe (běžné a alternativní) a outcome pacientů s refrakterním status epilepticus.

Curr Opin Crit Care 2012, 18:127 – 131 DOI:10.1097/MCC.0b013e32835132cc

Rating:16

Delirium na JIP/ARO (aktuálně)

Shirley F. Jones  a Margaret A. Pisani

Delirium je častá ARO/JIP diagnoza a je spojena se signifikantními nežádoucími účinky. Autoři přináší článek o příčinách, rizikových faktorech, detekci, managementu a dlohodobých následcích deliria u ARO/JIP pacientů. Velké procento deliria na ARO/JIP zůstavá nerozpoznáno a nediagnostikováno.

Curr Opin Crit Care 2012, 18:146 – 151 DOI:10.1097/MCC.0b013e32835132

Rating:16

Je v léčbě srdeční zástavy pořád místo pro vazopresory?

Claudio Sandroni, Fabio Cavallaro a Massimo Antonelli

Role vazopresorů v resuscitační léčbě srdeční zástavy je stále předmětem zkoumání. V experimentálním modelu vazopresory zvyšují diastolický tlak a průtok krve k životně důležitým orgánům během KPR a usnadňují resuscitaci, nicméně mají taky nežádoucí účinky na post-resuscitační myokardiální funkci a cerebrální mikrocirkulaci. V současné době je nejrozšířenějším vazopresorem v rozšířené resuscitační léčbě adrenalin (epinefrin).

Critical Care 2012, 16:213 http://ccforum.com/content/16/2/213

Rating:17

 

 

 

 


Zpět

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET