Monitoring článků - červen 2012

Monitoring článků - červen 2012

1. 7. 2012

Přehled odborné literatury v oblasti akutní medicíny

Předoperační hematologický management v  Evropě

A. Shander, H. Van Aken, M. J. Colomina et al.

Peroperační anémie je častá u pacientů podstupujících ortopedickou nebo jinou velkou operativu. Anémie je asociovaná se zvýšením pooperační morbidity a mortality, zvýšeným rizikem infekčních komplikací, prodlouženou dobou hospitalizace a zvýšeným rizikem allogení tranfuze. V review článku autoři přináší pohled na předoperační a perioperační hematologický management v jednolivých zemích Evropy.

British Journal of Anaesthesia 109 (1): 55–68 (2012)

Rating:16

Intraoperační tekutinový management: kolik je příliš?

M. Doherty a D. J. Buggy

Stále více EBM důkazů poukazuje na souvislost mezi intraoperačním tekutinovým managementem a pooperačním outcome. Autoři přináší přehledný review článek o vodě a její fyziologii v organizmu, tekutinové terapii a goal directed terapii.

British Journal of Anaesthesia 109 (1): 69–79 (2012)

Rating:17

Tekutinový management a císařský řez

Frédéric J. Mercier

Přehled a doporučení tekutinového managementu v průběhu císařského řezu. 

Current Opinion in Anaesthesiology: June 2012 - Volume 25 - Issue 3 - p 286–291

Rating:16

Role rekombinantního aktivovaného faktoru VII u porodního krvácení

Jouni Ahonen

Review článek o použití  rekombinantního faktrou FVIIa v oblasti porodnického krvácení. Ačkoliv byly publikovány některé předběžné guidelines, jednotlivé case reporty a série poukazují na rozdíly v použití FVIIa u peripartálního krvácení. rFVIIa by neměl být použít namísto adekvátní transfuzní terapie, proto časná a efektivní transfuze erytrocytů, mražené plasmy, koncentrátu fibrinogenu (nebo kryoprecipitátu) a krevních destiček a zároveň kontrola tonusu dělohy jsou základní před eventuálním zvažovaním terapie FVIIa v oblasti peripartálního krvácení.

Curr Opin Anesthesiol 2012, 25:309–314

Rating:17

Preoperační evaluace, premedikace a indukce do anestezie u detí

Suzanne Strom

Přehledný review článek k preoperační evaluaci, premedikaci a anestezii u dětí.

Curr Opin Anesthesiol 2012, 25:321–325

Rarting:16


Zpět

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET