Kapr nebo anesteziolog...

17. 4. 2013

Se zájmem jsem se nedávno začetl do renomované publikace zabývající se lékařskou psychologií a na straně 89 jsem zjistil, že: "Není-li lékař anesteziolog, hovoří celý den s pacienty, s kolegy při vizitách, konziliích, hlášeních a konferencích. Měl by být komunikačně zdatný."

Protože mě opravdu zajímalo, co o mě, jako anesteziologovi, publikace říká, rozhodl jsem se aplikovat metodu logické negace napsaného. Tedy: „Je-li lékař anesteziolog, nehovoří celý den s pacienty, s kolegy při vizitách, konziliích, hlášeních a konferencích. Nemusí být komunikačně zdatný.

Jak tedy vypadá, takový anesteziolog či jeho pracoviště, když prostě nemusí...

Anesteziolog v nestřežené chvilce přiskakuje k pacientovi a s ďábelským úšklebkem umlčí pacientovy případné dotazy a námitky dobře těsnící obličejovou maskou... samozřejmě beze slov ...
Ranní hlášení probíhají v přátelském všeobjímajícím tichu, narušeném snad jen na jaře ptáčky, kteří vyvádějí mladé ...
Požádat o ranní kávu? Bez připravené tabulky s umně vyvedeným piktogramem ve stylu Julius Meinl je to prakticky nemožné...
Odpolední vizita s možností diskuze nad pacientovým aktuálním zdravotním stavem? Na ARO velmi obtížně...
Informovaný souhlas jako záznam o provedeném pohovoru s pacientem? Ale kdeže... na anestezii...
Ptáte se konziliáře našeho oboru na odborný názor? Bez emailu uspějete velmi stěží...
Účast anesteziologa na konferenci?... snad jen v posterové sekci...

Jenže jak tedy zahnat nudu, která podle sdělení jednoho studenta 3. ročníku Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, sžírá anesteziologa až 90% pracovního času? Bůh, Peter Safar a Celestýn Opitz žehnej moderním technologiím. Facebook, GTalk, ICQ, Twitter, e-mail, SMS, MMS... to jsou možnosti, které pohořelický kapr (chráněné označení původu) nemá.

Zní to celé fantaskně, ale... co když jsme takto opravdu vnímáni?


Komentáře, diskuse

Nové téma | rozbalit vše | sbalit vše


Zpět

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

Nastavení cookies

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET