V. sympozium o léčbě bolesti, Brno

V. sympozium o léčbě bolesti, Brno

3. 4. 2009 ...sejdeme se na AKUTNE.CZ

Ve dnech 3.-4. dubna 2009 proběhl v brněnském kongresovém centru hotelu Voroněž již pátý ročník sympozia o léčbě bolesti. Bohatým programem a atmosférou sympozia se můžete nechat unášet v reportáži Olgy Smékalové.

Klíčová slova: akutní bolest, chronická bolest, nádorová bolest, hirudoterapie, kryoterapie

Olga Smékalová, Ivo Křikava, Petr Štourač

  Za krásných slunných dubnových dnů se v Brně v Kongresovém centru hotelu Voroněž konalo V. sympozium o léčbě bolesti, jehož mediálním partnerem je portál AKUTNE.CZ. Páteční program byl velmi bohatý a sliboval kvalitní zážitek. Bohužel kvůli pracovním a studijním povinnostem se dr. Křikavovi a mně na sympozium podařilo dostat až v odpoledních hodinách, resp. v závěru divácky velmi zajímavého bloku Migréna.

  Registrace byla příjemná a rychlá, a tak jsem si rychle našla místo ve značně zaplněném sále, abych mohla shlédnout závěr výborné přednášky dr. Niedermayerové z FN u svaté Anny s názvem Migréna, hormony a hormonální kontracepce. Po ní následoval dr. Kukumberg se svým pojednáním o migréně a epilepsii v kontextu s nepsychiatrickými komorbiditami.

  V přestávce na kávu jsem si mohla prohlédnout foyer a některé firemní stánky, z nichž mě zaujal především stánek s knihami nakladatelství Mladá fronta. Na předním místě vyjímala kniha pokřtěná právě u příležitosti tohoto sympozia Léčba pooperační bolesti od kolektivu autorů pod vedením doc. Málka a prof. Ševčíka. O umístění recenze této knihy na portálu AKUTNE.CZ jednáme.

  Následoval přednáškový blok Chronická nádorová i nenádorová bolest, bohužel již divácky méně atraktivní (mnozí patrně dali přednost příjemnému jarnímu počasí k procházce na čerstvém vzduchu před sezením ve vydýchaném Kongresovém sále). Prim. Vondráčková z FN Bulovka nás seznámila s problematikou neuropatické bolesti u onkologických pacientů a hovořila o důležitosti včasného zahájení terapie, pak pohovořil dr. Lejčko z Plzně o Specifických faktorech léčby opioidy. Dále jsme mohli vyslechnout přednášku dr. Bystřického z Hornu v Rakousku o průlomové bolesti a možnostech léčby u nás a u rakouských sousedů. Navazovali dr. Sláma z MOÚ a dr. Bejvančický z Plzně, každý se zkušenostmi z jejich pracoviště s použití methylnaltrexonu (Relistor ®) a jeho efektu u léčby zácpy vyvolané opioidy. Pokračoval prim. Kozák z FN v Motole se svými poznámkami k indikacím invazivních algeziologických výkonů. Tento blok uzavíral dr. Martuliak z Bánské Bystrice s pojednáním o výskytu deprese u chronické bolesti nenádorového původu.

  S mezitím dorazivším dr. Křikavou jsme potom vyrazili obhlédnout i zbývající stánky firem, krátce podiskutovali s dr. Gimunovou, která měla další den prezentovat svoji zajímavou přednášku o hirudoterapii, a společně s ní jsem se vydala shlédnout závěrečné sympozium firmy Medtronic, ve kterém nás prim. Kozák, dr. Vrba a prof. Rokyta seznámili s aktuálními trendy v neuromodulační terapii a se zajímavými poznatky o intrathékálním preparátu Prialt (ziconotide), který je syntetickým analogem conotoxinů extrahovaných z japonských měkkýšů, a pak se zbývající hrstka posluchačů pravděpodobně vydala do Moravské Chalupy, kde probíhal sponzorovaný společenský večer s cimbálem.

Druhý den sympozia, taktéž velmi slunný, zahajoval blok Psychologické aspekty chronické bolesti, varia. Řady diváků ovšem značně prořídly. Jako první vystoupila Mgr. Neudertová z FN u svaté Anny, která nám přiblížila téma kvality života pacientů s chronickou bolestí, následoval ji dr. Vrba z Nemocnice na Homolce se svou přednáškou o neuromodulační analgetické léčbě u nemocných s FBSS z psychosociálního hlediska. Dalším a velmi poučným příspěvkem nás Bc. Renáta Klementová z FN Brno seznámila s důležitostí sociální a psychologické podpory v léčbě chronické bolesti z hlediska sester. Mgr. Neudertová pokračovala s pojednáním o problematice chronické bolesti z psychosomatického pohledu a blok zakončila prim. Marková z FTN s prezentací zajímavé celorepublikové studie Nadužívání léku u pacientů s bolestmi hlavy v ČR.

  Čas kvapil a po krátké přestávce tedy následoval závěrečný blok přednášek nazvaný Bolest – varia. Zahájil jej předsedající prof. Dubový z Anatomického ústavu LF MU, který přinesl do praxe také trochu teorie s přednáškou Cytokiny – signální molekuly poškození periferního nervu v modelu neuropatické bolesti a nám mladým lékařům dal příležitost trochu nostalgicky zavzpomínat na zmíněný Anatomický ústav. Dr. Gimunová z FN Brno nám představila svůj velmi poutavý příspěvek s názvem Hirudoterapie – historie a současnost. Je možné, že pijavice ještě zažijí v budoucnu své znovuobjevení. Následovala prim. Haklová z FN Brno se svědomitým pojednáním o komplexním regionálním bolestivém syndromu a dr. Hakl z FN u svaté Anny, který vystoupil s tématem Epidurální aplikace kortikoidů v léčbě radikulárního syndromu. Prim. Gabrhelík z Olomouce pokračoval přednáškou Radiofrekvenční terapie u facetových bolestí bederní páteře a dr. Hrubešová představila Využití invazivních technik v léčbě bolesti při onemocnění pankreatu v Hradci Králové. Nový pohled na diagnostiku zánětů v CNS pomocí urgentní likvorologie (nejen po spinální aplikaci léků) nám poté velmi obsáhle a zeširoka vylíčil dr. Procházka z Ústí nad Labem. Narozdíl od něj dr. Nosková z VFN předvedla pěknou, stručnou a zcela výstižnou přednášku Léčba bolesti během gravidity a laktace. Poslední, mírně kontroverzní, ale značně atraktivní příspěvek ing. Strnada a dr. Šmuka – Vliv celotělové terapie chladem (-120 °C) na léčbu bolestivých syndromů – byl v polovině ukončen kvůli přetažení celého programu, protože mnozí přednášející před nimi nedodržovali stanovený časový limit.

Poté nám členové organizačního a vědeckého výboru poděkovali za účast na velmi podařeném sympoziu a rozloučili se s pozvánkou na příští ročník. Bylo to skvělé setkání skvělých lidí, i portál AKUTNE.CZ se na příští ročník těší a věří, že bude moci být opět při tom.


Zpět

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET