Vyhlášení výsledků soutěže o podporu účasti týmů studentů LF MU na MUC. RR 2016

Vyhlášení výsledků soutěže o podporu účasti týmů studentů LF MU na MUC. RR 2016

21. 3. 2016 ...sejdeme se na Rallye Rejvíz...

Přinášíme Vám výsledky hlasování o podporu týmu studentů LF MU v účasti na MUC. Rallye Rejvíz 2016.

Do soutěže byly přijaty přihlášky 2 týmů studentů LF MU, které všechny prošly kontrolou formální správnosti přihlášky. Tyto přihlášky byly anonymizovány a jednotlivým týmům bylo přiděleno ID 01 a 02. Následně byly odeslány 5 vylosovaným členům SR NF AKUTNĚ.CZ k dalšímu posouzení.

Výsledky hlasování

Klíčová slova: NF AKUTNĚ.CZ, MUC. RR 2016