II. konference AKUTNE.CZ

II. konference AKUTNE.CZ

21. 8. 2010 ... sejdeme se na AKUTNE.CZ

Dovolujeme si Vás pozvat na II. konferenci AKUTNE.CZ, která se bude konat 20. listopadu 2010 v Brně.

Záštitu nad konferencí převzal děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.

Konference se koná s podporou České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny.

Kreditace konference se řídí platným stavovským předpisem ČLK. Akce bude ohodnocena 6 kredity v rámci celoživotního vzdělávání.

Termín : 20.11.2010
Uzávěrka přihlášek : 7.11.2010
Maximální počet účastníků : 250
Účastnický poplatek : zdarma oproti registraci
Poplatek za společenský večer : 99 Kč (nutno uhradit převodem na č. účtu 555 000 100/5500 v.s. ID do 7.11.2010)

Sekretariát konference: konference@akutne.cz (vedoucí sekretariátu MUC. Martina Kosinová)

Předseda organizačního výboru konference:  MUDr. Petr Štourač - petr.stourac@akutne.cz

Předseda vědeckého výboru konference: Prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc. - pavel.sevcik@akutne.cz

On-line registrace byla ukončena.

Místo konání : Velká AULA Campus MU, Netroufalky, Brno

Program konference


8:00 – 8:30 Registrace účastníků
8:30 – 8:50 Slavnostní zahájení konference


9:00 – 10:30 Blok I. - Předsedající : P. Ševčík, R. Kula
09:00 – 09:30 R. Kula (Ostrava, ČR) - Hibernační MODS - cíl léčby septického šoku ?
09:30 – 10:00 P. Ševčík(Brno, ČR) – Rozhodování na konci života v intenzivní medicíně
10:00 – 10:30 M. Šulaj (Martin, SK) – Neberte si svoje orgány do neba …. alebo dobrovolný darca

10:30 – 11:00 Coffee Break

11:00 – 12:30 Blok II. - Předsedající : B. Stibor, D. Seidlová
11:00 – 11:30 B. Stibor (Baden, A) - Krevní transfúze a bezkrevní medicína
11:30 – 12:00 D. Seidlová (Brno, ČR) – Život ohrožující krvácení
12:00 – 12:30 J. Pařenica (Brno, ČR) – Srdeční selhání na podkladě akutního infarktu myokardu

12:30 – 13:30 Oběd


13:30 – 15:30 Blok III. -  Předsedající : R. Gál, K. Pelikán
13:30 – 14:00 M. Doleček (Brno, ČR) – Intoxikace
14:00 – 14:30 I. Křikava (Brno, ČR) – Léčba akutní bolesti u výkonů s předpokládanou velkou pooperační bolestí
14:30 – 15:00 R. Gál (Brno, ČR) – Neurotrauma stálá hrozba
15:00 – 15:30 K. Pelikán (Brno, ČR) – Difficult Airway Managemenent

15:30 – 15:45 Zakončení konference - pozvánka na workshopy

16:00 – 18:00 Sekce workshopů (4 bloky po 30 min.)


Workshop "Využití ultrazvuku v regionální anestézii a IM" - Ivo Křikava a Roman Malý
Workshop "Alternativní zajištění dýchacích cest supraglotickými pomůckami" - Karel Pelikán
Workshop "Jde o čas... aneb It's about time..." - Karel Pelikán


V rámci konference proběhne „První mistrovství České a Slovenské republiky v zajištění dýchacích cest a gastrointestinálního traktu“ „ LMA Supreme CUP 2010“

Společenský večer proběhne tradičně v klubu Mersey na Minské ulici formou panelové interaktivní non stop diskuze za hudebního doprovodu skupiny GRATIS.
program : dalešické kvasnicové pivo Májový ležák&Fledermaus z pivovaru filmových postřižin, degustace přívlastkových vín " Jde o čas-vychutnávej zvolna"
Fitness škvarečky,tataráček


Zpět

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

Nastavení cookies

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET