Reportáž z XI. ročníku konference MEFANET 2017

Reportáž z XI. ročníku konference MEFANET 2017

3. 12. 2017 ... sejdeme se na MEFANETu 2018...

Již mnoho let je pozdně listopadový termín mnoha učitelů na lékařských fakultách vyhrazen konferenci MEFANET, která se letos konala již pojedenácté. Celé kongresové dění bylo situováno do hotelu Continental, zrekonstruované perly mezi brněnskými hotely, vystavěného v bruselském stylu.

Klíčová slova: MEFANET, Terry Poulton

Konference byla uvozena setkáním mezinárodního týmu projektu WAVES (Widening Access to Virtual Educational Scenarios), jehož je Masarykova univerzita partnerem.

Tradičně byl první den konference vyhrazen atraktivním workshopům. Již v předsálí na účastníky dýchla atmosféra moderního vzdělávání v biomedicínských oborech, kdy si mohli přítomní vyzkoušet například porod či kardiopulmonální resuscitaci všech věkových kategorií. První workshop se věnoval komplexně vývoji, adaptaci a evaluaci klinických doporučených postupů. Nejprve dr. Ličeník představil způsoby jak kvalitní klinický doporučený postup nově vytvořit či adaptovat. Následně dr. Nešťáková prezentovala doporučený postup týkající se klinického postupu u febrilních křečí. Na příkladu těchto dvou doporučených postupů jsme pak prakticky nástrojem AGREE evaluovali jejich kvalitu. Zúčastnění se v široké diskuzi shodli, že než tvořit nekvalitní doporučený postup, pak je nepochybně lepší adaptovat na naše podmínky postup zahraniční. Následně prof. Mihál a dr. Potomková interaktivně ukázali význam hledání validních informací pomocí silných nástrojů jako je například Dynamed.

 Další workshop byl připraven dvěma projektovými týmy se silnou vzájemnou vazbou (mezinárodní WAVES a Komplexní simulační centrum Masarykovy univerzity). Účastníky workshopu přivítal doc. Schwarz působící aktivně v obou projektech a představil jednotlivé členy panelu. Postupně vystoupili prof. Terry Poulton z Londýna, Inga Hege z Mnichova a Andrzej Kononowicz z Krakova s příspěvky týkajícími se rozdíly mezi simulacemi s vysokou a nízkou mírou věrnosti, jejich implementací do simulačních scénářů a lekcí včetně následné evaluace. Doc. Štourač představil projekt integrující zmíněné simulační modality v podobě Komplexního simulačního centra a garantované implementace moderních výukových prvků do pregraduálního kurikula. Účastníci měli s nově získanými znalostmi za úkol vytvořit výukovou jednotku či předmět se správným využitím těchto modalit a jeho prezentací. Sheetal Kavia z Londýna na závěr velice úspěšného workshopu shrnula získané poznatky do jednoho celku. 

V podvečerních hodinách proběhlo otevřené zasedání Koordinační rady MEFANET s představením další vize rozvoje této unikátní platformy z úst doc. Schwarze. Po vydařeném společenském večeru se účastníci ráno sešli před postery a velice zajímavou tzv. Giuded Tour, kterou někteří považovali za předčasný vrchol dne, což u posterů v našem prostředí nebývá obvyklé. Nepochybně dalším vrcholem byly Key Note Lectures Ingy Hege z Mnichova a Sashy Barona Cohena zaměřené na klinické rozhodování ve virtuálním prostředí. Byly inspirativní i pro námi vyvíjené virtuální pacienty AKUTNĚ.CZ. Tematickou klinickou platformou byla v letošním roce gynekologie a porodnictví. Postupně byly souhrnně představeny způsoby výuky tohoto předmětu, který přímo vyzývá k simulaci a klinickému rozhodování, na 1. LF UK, LF MU a v Olomouci. V poslední části programu, krátkých sděleních, nejvíce zaujalo představení projektů MEDCIN a MERGER, které se analytickými nástroji dívají na kurikulum a jednotlivé jeho prvky a představení změny ve výuce s adherenci k OSCE bratislavské lékařské fakulty. 

Nezbývá než poděkovat organizátorům za skvělé dva dny naplněné netradičním vzděláváním a
pohledy na něj.

Oficiální fotogalerie konference

Jiří Libra, Petr Štourač


Vložit příspěvek:

 


Zpět

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET